4. Tázriá  12–13,59

4. Tázriá 12–13,59

Lev 12,1 És szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván:

Lev 12,2 Szólj Izráel fiaihoz, mondván: Ha egy nő magzatot hoz világra és szül fiúgyermeket, tisztátalan legyen hét napig; szenvedésének tisztulási napjai szerint legyen tisztátalan.

Lev 12,3 És a nyolcadik napon metéltessék körül előbőrének húsa.

Lev 12,4 És harminchárom napig maradjon vérében való tisztulásában; semmi szenthez ne nyúljon és a szentélybe be ne menjen, míg le nem teltek tisztulásának napjai.

Lev 12,5 Ha pedig leánygyermeket szül, tisztátalan legyen két hétig tisztulása szerint; hatvanhat napig pedig maradjon vérétől való tisztulásában.

Lev 12,6nÉs midőn leteltek tisztulásának napjai fiúnál vagy leánynál, hozzon egyéves juhot égőáldozatnak és galambfiat vagy gerlicét vétekáldozatnak a találkozás sátrának bejáratához, a paphoz.

Lev 12,7 És a pap mutassa be az Örökkévaló színe előtt és szerezzen engesztelést számára és megtisztul vére folyásától. Ez a törvény a szülő nőről fiúgyermeknél vagy leánygyermeknél.

Lev 12,8 És ha nem futja vagyonából, amennyi elég egy bárányra, akkor vegyen két gerlicét vagy két galambfit, egyet égőáldozatnak és egyet vétekáldozatnak, hogy engesztelést szerezzen számára a pap és tiszta lesz.

Lev 13,1 És szólt az Örökkévaló Mózeshez és Áronhoz, mondván:

Lev 13,2 Ha egy ember testének bőrén daganat vagy var vagy világos folt keletkezik és ez testének bőrén a poklosság sebévé válhatik, akkor vigyék Áronhoz, a paphoz, vagy egyik fiához a papok közül.

Lev 13,3 És a pap nézze meg a sebet a testnek bőrén és ha a szőr a sebben átváltozott fehérré, és a seb színe mélyebb a test bőrénél, a poklosság sebe az; a pap nézze meg és jelentse ki tisztátalannak.

Lev 13,4 És ha fehér a folt testének bőrén és nem mélyebb a színe a bőrnél és a szőre sem változott át fehérré, akkor a pap zárja el őt, akin a seb van, hét napig.

Lev 13,5 És nézze meg a pap a hetedik napon, és íme, ha a seb megmaradt a maga színében, nem terjedt tovább a seb a bőrben, akkor zárja el a pap hét napig másodszor.

Lev 13,6 És nézze meg őt a pap a hetedik napon másodszor, és íme, ha homályosodott és nem terjeszkedett a seb a bőrben, akkor tisztának jelentse ki a pap; varasodás az; mossa meg ruháit és tiszta lesz.

Lev 13,7 Ha azonban terjeszkedik a varasodás a bőrben, miután megmutatta magát a papnak megtisztulás végett, akkor mutassa meg magát mégegyszer a papnak.

Lev 13,8 Nézze meg a pap és íme, ha terjeszkedett a varasodás a bőrben, akkor tisztátalannak jelentse ki a pap, poklosság az.

Lev 13,9 Ha a poklosság sebe van az emberen, vigyék el a paphoz;

Lev 13,10 és a pap nézze meg és íme, ha fehér daganat van a bőrben és az fehérré változtatta a szőrt és vadhús nő a daganatban;

Lev 13,11 régi poklosság ez testének bőrén; tisztátalannak jelentse ki a pap; ne zárja el, mert tisztátalan ő.

Lev 13,12 Ha pedig a poklosság kifakad a bőrön és elfödi a poklosság a sebnek egész bőrét, a fejétől a lábáig, amennyire ezt a pap látja;

Lev 13,13 akkor nézze meg a pap és íme, ha elfödte a poklosság az egész testét, akkor jelentse ki tisztának a sebet; egészen átváltozott fehérré, tiszta az.

Lev 13,14 De amikor vadhús mutatkozik rajta, tisztátalan legyen.

Lev 13,15 Nézze meg a pap a vadhúst és jelentse ki tisztátalannak; a vadhús tisztátalan, poklosság az.

Lev 13,16 Vagy ha a vadhús újra átváltozik fehérré, akkor menjen el a paphoz,

Lev 13,17 és a pap nézze meg őt és íme, ha átváltozott a seb fehérré, akkor tisztának jelentse ki a sebet, tiszta az.

Lev 13,18 Ha a testen, a bőrén fekély van és meggyógyult,

Lev 13,19 és a fekély helyén fehér daganat vagy fehér vöröses folt van, akkor mutassa meg magát a papnak,

Lev 13,20 nézze meg a pap és íme, ha színe alacsonyabb a bőrénél és szőre átváltozott fehérré, akkor tisztátalannak jelentse ki őt a pap, poklosság sebe az, a fekélyen fakadt ki.

Lev 13,21 De ha megnézi azt a pap és íme, nincs benne fehér szőr és nem is alacsonyabb a bőrnél, de homályos, akkor zárja el a pap hét napig.

Lev 13,22 És ha terjed a bőrben, akkor tisztátalannak jelentse ki a pap, seb az.

Lev 13,23 De ha helyén marad a folt és nem terjeszkedik, a fekély hegedése az; tisztának jelentse őt ki a pap.

Lev 13,24 Vagy ha a test bőrén égés sebe van és az égés sebhelyén vörösesfehér vagy fehér folt lesz,

Lev 13,25 a pap nézze meg és íme, elváltozott a fehér szőr a folton és színe mélyebb a bőrnél, poklosság az, az égés sebben fakadt ki, tisztátalannak jelentse ki őt a pap, poklosság sebe az.

Lev 13,26 De ha megnézi a pap és íme, nincs a foltban fehér szőr és színe nem is alacsonyabb a bőrnél, de homályos, akkor zárja el őt a pap hét napig.

Lev 13,27 És nézze meg a pap a hetedik napon; ha terjeszkedik a bőrben, tisztátalannak jelentse ki a pap, poklosság sebe az.

Lev 13,28 De ha helyén maradt a folt és nem terjeszkedett el a bőrben és homályos, az égésseb daganatja az, tisztának jelentse ki a pap, mert az égésseb hegedése az.

Lev 13,29 Ha egy férfin vagy nőn seb van a fején vagy az állán,

Lev 13,30 nézze meg a pap a sebet és íme, színe mélyebb a bőrnél és benne aranysárga apró szőr van, akkor tisztátalannak jelentse ki a pap, ótvar az, poklossága az a fejnek vagy az állnak.

Lev 13,31 És ha megnézi a pap az ótvar sebét és íme, nem mélyebb a színe a bőrnél és fekete szőr sincs benne, akkor zárja el a pap azt, akin az ótvar sebe van, hét napig.

Lev 13,32 És nézze meg a pap a sebet a hetedik napon és íme, nem terjeszkedett az ótvar és nincs benne aranysárga szőr és az ótvar színe nem mélyebb a bőrnél,

Lev 13,33 akkor borotválkozzék meg, de az ótvart ne borotválja le; zárja el a pap, akin az ótvar van, hét napig.

Lev 13,34 És nézze meg a pap az ótvart a hetedik napon és íme, nem terjeszkedett az ótvar a bőrben és színe sem mélyebb a bőrnél, akkor tisztának jelentse ki a pap; mossa meg ruháit és tiszta lesz.

Lev 13,35 De ha elterjedt az ótvar a bőrben a tisztálkodás után,Lev 13,36nézze meg a pap és íme, terjedt az ótvar a bőrben, ne keresse a pap az aranysárga szőrt, tisztátalan az.

Lev 13,37 De ha úgy látja, hogy megállapodott az ótvar és fekete szőr nőtt benne, akkor meggyógyult az ótvar és ő tiszta és tisztának jelentse ki a pap.

Lev 13,38 És ha a férfi vagy nő testének bőrén foltok vannak, fehér foltok,

Lev 13,39 nézze meg a pap, és íme, testük bőrén homályosak a fehér foltok, fehér var az, kifakadt a bőrön; tiszta ő.

Lev 13,40 És ha egy férfiú fején kihull a haja, kopasz lesz; tiszta ő.

Lev 13,41 És ha arca felől hull ki a haja, kopasz homlokú, de tiszta ő.

Lev 13,42 De ha a kopasz fején vagy a kopasz homlokán vöröses-fehér seb van, kifakadó poklosság az a kopasz fején vagy a kopasz homlokán.

Lev 13,43 Ekkor nézze meg őt a pap és íme, a seb daganatja vöröses-fehér a kopasz fején vagy a kopasz homlokán, amilyen a poklosság színe a test bőrén,

Lev 13,44 poklos férfiú ő, tisztátalan ő; tisztátalannak jelentse ki a pap, fején van a sebe.

Lev 13,45 És a poklosnak, akin a seb van, ruhái legyenek megszaggatva és feje legyen meztelenítve és bajuszáig burkolódzzék be és ezt kiáltsa: tisztátalan, tisztátalan!

Lev 13,46 Mindazokon a napokon, míg a seb rajta van, tisztátalan legyen; tisztátalan ő, egyedül lakjék, a táboron kívül legyen a lakhelye.

Lev 13,47 És ha a ruhán poklosság sebe lesz, gyapjúruhán vagy lenruhán,

Lev 13,48 vagy szöveten vagy fonaton, akár lenből van, akár gyapjúból, vagy bőrön vagy bármi bőrmunkán,

Lev 13,49 és ha a seb zöldes vagy vöröses a ruhán vagy a bőrön vagy a szöveten vagy a fonaton vagy bármi bőrmunkán, poklosság sebe az és meg kell mutatni a papnak.

Lev 13,50 És nézze meg a pap a sebet és zárja el a sebet hét napig;

Lev 13,51 és nézze meg a sebet a hetedik napon; és ha terjedt a seb a ruhán vagy a szöveten vagy a fonaton vagy a bőrön, bármely munkán, amire a bőrt feldolgozzák, pusztító poklosság a seb, tisztátalan az.

Lev 13,52 És égesse el a ruhát vagy a szövetet vagy a fonatot, akár gyapjúból, akár lenből, vagy bármely bőrmunkát, amelyen a seb van, mert pusztító poklosság az, tűzben égettessék el.

Lev 13,53 De ha megnézte a pap és íme, nem terjeszkedett a seb a ruhán vagy a szöveten vagy a fonaton vagy bármely bőrmunkán;

Lev 13,54 akkor parancsolja meg a pap, hogy mossák meg azt, amin a seb van és zárja el még hét napig.

Lev 13,55 És nézze meg a pap, miután megmosták a sebet és íme, nem változtatta el a seb a színét és a seb nem terjeszkedett, tisztátalan az, tűzben égessék el; romlás az, akár visszáján, akár színén van.

Lev 13,56 És ha megnézte a pap és íme, homályosodott a seb, miután megmosták, akkor tépje ki a ruhából vagy bőrből vagy a szövetből vagy a fonatból.

Lev 13,57 És ha mégis meglátszik a ruhán vagy a szöveten vagy a fonaton vagy bármely bőrmunkán, fakadó poklosság az, tűzben égesse el azt, amin a seb van.

Lev 13,58 És a ruhát, a szövetet vagy a fonatot vagy bármely bőrmunkát, melyet megmostak, hogy távozzék belőlük a seb, mossák meg mégegyszer és tiszta lesz.

Lev 13,59 Ez a törvény a poklosság sebéről a gyapjú- vagy lenruhán vagy a szöveten vagy a fonaton vagy bármely bőrművön, hogy tisztának vagy tisztátlannak jelentsék ki.

mazsihisz icon
Szeretnél értesülni új hírekről? Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy mindig friss híreket kapjon!

Ezek is érdekelhetnek