Az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem pályázati felhívása egyetemi hallgatók számára

2020. Március 05. / 10:29


Az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem pályázati felhívása egyetemi hallgatók számára

Az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem és a MAZSIHISZ pályázatot hirdet egyetemi hallgatók számára. A pályázat célja olyan egyetemi hallgatók tudományos munkájának elismerése és további kutatásainak bátorítása, akik zsidó történelemmel, kultúrával szeretnének foglalkozni. 

Az idei kiírásban a történelem és a helytörténet mellett az irodalomtörténetnek, a pszichológiának és a műelemzésnek is szeretnénk nagyobb teret biztosítani, bátorítva az interdiszciplináris és multidiszciplináris megközelítéseket. A pályázaton alapképzésben, mesterképzésben, egységes osztatlan képzésben és doktori képzésben tanuló hallgatók egyaránt részt vehetnek.

PÁLYÁZATI TÉMÁK ÉS LEÍRÁSUK:

Másodgenerációs soá-trauma Magyarországon

A kiírás célja a másodgenerációs soá-trauma magyarországi kutatásának és kezelésének  megismerése és megismertetése. Olyan dolgozatokat várunk, amelyek a soá-trauma magyarországi kutatását összevetik a nemzetközi kutatásokkal, vagy kifejezetten a magyarországi helyzetre és kutatási eredményekre fókuszálnak, különös tekintettel a magyar szakemberek munkásságára. Virág Teréz munkásságának és életművének bemutatását kiemelten javasoljuk. Ugyanakkor várunk minden olyan dolgozatot, amely a soá-traumáját pszichológiai, történeti, családtörténeti szempontból vizsgálja, vagy irodalmi, filmes alkotásokon keresztül mutatja be. 

Épített zsidó örökség Magyarországon – iskolák, hitközségi épületek

A kiírás célja a magyarországi városok, falvak zsidó építészeti örökségének bemutatása, olyan hitközségi épületeké – zsidó elemi iskolák, jesívák, rabbiházak, közösségi épületek, rituális fürdők -, amelyek a zsinagógán kívüli hitélet, közösségi és kulturális élet, oktatás céljait szolgálták. A pályaművek bemutathatják egy település egy vagy több ilyen típusú zsidó épületének történetét, kitérve a közösségi intézményrendszer működésére, de a dolgozat középpontjában az épület(ek) története és soá utáni sorsa álljon. A dolgozat mellékleteként várjuk az épületek eddig még nem publikált, saját gyűjtésű archív és jelenlegi állapotának alapos fényképes dokumentációját.

A neológia a magyar zsidó irodalomban 1914-ig

Heilprin Mihálytól és Diósy Mártontól kezdődően Makai Emilen át Szabolcsi Lajosig terjed azoknak a haladó, neológ táborhoz tartozó szerzőknek a névsora, akik haladó/neológ eszmény jegyében magyar zsidó íróként tekintettek magukra, és akiknek életműve ma nem, vagy csak kevéssé ismert. A dolgozattól ezen ismert, kevésbé ismert vagy éppen elfeledett, írók, drámaírók munkásságának elemzését várjuk, különös tekintettel, de nem kizárólag az 1848-as Első Magyar Zsidó Évkönyvben vagy a későbbi Egyenlőségben publikáló szerzőkre. Kiemelten érdekesek lehetnek azok a pályaművek, amelyek levéltári és könyvtári kutatások alapján egy-egy kiadatlan kéziratot vagy az utóbbi évtizedekben nem elérhető szövegeket is bemutatnak és/vagy az olyan dolgozatok, amelyek egy átfogó elemzés keretén belül az egyes szerzők kánonon belüli helyének újragondolására is vállalkoznak.

A magyar zsidó irodalom és sajtó vesztesége

A soá következményeként a magyar zsidó irodalom és sajtó is tragikus veszteségeket szenvedett, ezen belül a határon túli és a vidéki irodalom és sajtó. Jól ismert, és éppen csak karrierje kezdetén álló írók, műfordítók, újságírók váltak a soá áldozataivá, közöttük a nagyváradi zsidó újságírók, a nevesebb vagy kisebb lapok munkatársai, vagy olyan szerzők, mint például Hevesi András, Nagy Zoltán, Holder József vagy Kecskeméti György. A kiírás célja olyan költők, írók, drámaírók és újságírók, publicisták életútjának és munkásságának a bemutatása, akiknek tevékenységét eddig még nem, vagy csak kevesen dolgozták fel, és akik a soá áldozataivá váltak. Különösen javasoljuk az önálló levéltári és könyvtári kutatásokat, a szöveggyűjtéseket és/vagy egyes szerzők a kor irodalmában és sajtójában elfoglalt helyének az elemzését. 

FORMAI, BIBLIOGRÁFIAI, HIVATKOZÁSI KÖVETELMÉNYEK:

A dolgozatok terjedelme: minimum 30 ezer maximum 60 ezer karakter másfeles sortáv, Times New Roman 12-es betűtípus
Hivatkozások és irodalomjegyzék: APA rendszere alapján. Részletes leírás:  vagy itt 
A címlapon a következő információk szerepelhetnek: a dolgozat címe, jelige és dátum.
A címlapon és a dolgozaton nem jelenhet meg sem a pályázó, sem a felsőoktatási intézmény neve, és semmilyen egyéb, személyére utaló adat.

A PÁLYÁZATI ANYAG TARTALMA:

Jeligével ellátott dolgozat
Idegen nyelvű összefoglaló 1500-2000 karakter terjedelemben, angol, német, héber, francia, spanyol, olasz vagy orosz nyelven. Egyéb idegen nyelveken csak akkor, ha a téma specialitása ezt igazolja
Honlapról letölthető űrlap, amely a személyi adatokat és a jeligét is tartalmazza.

 A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE ÉS MÓDJA

A dolgozatokat PDF-formátumban lehet eljuttatni az elnok@mazsihisz.hu e-mail címre.
A kitöltött és aláírt adatlapot (ide kattintva lehet letölteni) szkennelt formában várjuk szintén az elnok@mazsihisz.hu e-mail címre.
Határidő: 2020. március 16.

 A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSA

A jeligés dolgozatokat a MAZSIHISZ által felkért neves egyetemi tanárok és kutatók, valamint a MAZSIHISZ vezetése bírálja el. A díjazottakat a díjátadás időpontjáról és helyszínéről levélben értesítjük, az eredményeket és a díjátadó helyszínét és dátumát a honlapon és a sajtóban is közöljük. A három témát együtt bíráljuk el.

DÍJAK

Első díj: 100 e FT és egy főre szóló izraeli repülőjegy-voucher, oklevél és egy évig meghívó a MAZSIHISZ által szervezett kulturális-tudományos eseményekre
Második díj: 70 ezer forint, egy évig meghívó a MAZSIHISZ által szervezett kulturális-tudományos eseményekre
Harmadik díj: 30 ezer forint, oklevél, egy évig meghívó a MAZSIHISZ által szervezett kulturális-tudományos eseményekre
Negyedik-hatodik díj: 20-20 ezer forint értékű könyvvásárlási utalvány, egy évig meghívó a MAZSIHISZ által szervezett kulturális-tudományos eseményekre

 A pályázat megvalósulását Balázs Pál adományával támogatta.

mazsihisz icon
Szeretnél értesülni új hírekről? Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy mindig friss híreket kapjon!

Ezek is érdekelhetnek

Kommentek