Állásajánlat: Gazdasági vezetőt keres a Mazsihisz Szeretetkórház

2022. Május 25. / 16:06


Állásajánlat: Gazdasági vezetőt keres a Mazsihisz Szeretetkórház

A MAZSIHISZ Szeretetkórház pályázatot hirdet a MAZSIHISZ Szeretetkórház gazdasági vezető/igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására.

 ▪ A munkáltató megnevezése: MAZSIHISZ Szeretetkórház
 ▪ A vezetői beosztás megnevezése: gazdasági vezető/igazgató (magasabb vezető)
 ▪ A jogviszony időtartama: határozatlan idejű jogviszony ESZJTV
 ▪ Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
 ▪ A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozatlan időre, / 4 hónap próbaidővel
 ▪ A munkavégzés helye: 1145 Budapest, Amerikai út 53-55.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A szervezet működésével összefüggő gazdasági, pénzügyi és számviteli rendszer stratégiájának kialakítása és működtetése a mindenkor hatályos jogszabályok fegyelembe vételével. Ellátandó feladatok: – az egyházi szerv előirányzatai tekintetében a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátása, - az intézmény működésével összefüggő gazdálkodási és pénzügyi feladatok felelős irányítása, – az intézmény éves költségvetésének és az előírt év végi beszámolóinak, pénzforgalmi jelentéseinek elkészítése, a költségvetés és beszámolók adatai valódiságának biztosítása, – a bizonylati fegyelem ,a leltározás, a selejtezés, a tulajdon védelmére vonatkozó előírások érvényesítése.

Fő feladatok:

 * kórház gazdálkodásának teljeskörű irányítása
 * könyvelési és bérszámfejtési folyamatok irányítása
 * kontrolling rendszer kiépítése és irányítása
 * támogatáskezelési feladatok irányítása
 * kötelező számviteli szabályzatok elkészítése és azok folyamatos karbantartása
 * analitikus nyilvántartások folyamatos felügyelete
 * havi, negyedéves és éves jelentések elkészítése a fenntartó és egyéb szervek pl. állam stb. felé
 * a kórház éves költségvetési tervezésben való részvétel
 * folyamatos kapcsolattartás a kórház könyvvizsgálójával, a fenntartó gazdasági vezetésével és a társ szervezeti egységekkel

Illetmény és juttatások: Megállapodás alapján, figyelemmel az ESZJTV vonatkozó szabályaira

Pályázati feltételek:

 ▪ Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogaival rendelkező, illetve bevándorolt, vagy letelepedett személy.

Szükséges végzettségek:

 ▪ Felsőfokú gazdasági végzettség (legalább BA szint, MA előnyt jelent)
 ▪ Regisztrált mérlegképes könyvelői végzettség
 ▪ Legalább 3 éves gazdasági vezetői/főkönyvelői tapasztalat

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 ▪ Adótanácsadói, TB ügyintézői és okleveles könyvvizsgálói képesítés,
 ▪ Legalább 5 év egészségügyi intézménynél szerzett tapasztalat,
 ▪ Legalább 5 év vezetői gyakorlat,
 ▪ Egészségügyi finanszírozási rendszerben szerzett tapasztalat,
 ▪ Computrend ügyviteli program ismerete,
 ▪ Orgware munkaügyi és bérszemfejtői program ismerete,
 ▪ Zsidó hagyományok ismerete, illetve az aktív hitközségi tagság és rabbi/egyházi vezető ajánlása

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 ▪ a pályázó részletes szakmai önéletrajza,
 ▪ végzettséget, szakképzettséget tanúsító okiratok egyszerű másolata,
 ▪ 90 napnál nem régebbi, érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy igazolás annak megkéréséről,
 ▪ a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez és továbbításához, valamint ahhoz, hogy a pályázatok elbírálásában résztvevő személyek azt megismerhessék,
 ▪ a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nem áll cselekvőképességet részlegesen korlátozó vagy teljesen korlátozó gondnokság alatt,
 ▪ a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nem áll fenn vele szemben a ESZJTV szerinti összeférhetetlenségi ok.

A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban 2022. július 1. napjával tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. június 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további az igazgatosag@szeretetkorhaz.hu e-mail címen igenyelhető. A pályázat beadási határidejének szempontjából az elektronikus érkeztetés az irányadó.

A pályázatok benyújtásának módja: A pályázatot elektronikus úton az igazgatosag@szeretetkorhaz.hu email címre kérjük benyújtani.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázót a pályázati határidő lejártát követően a betöltendő munkakör feladatait érintően a MAZSIHISZ ügyvezetője és a MAZSIHISZ Szeretetkórház főigazgatója dönt a jogviszony létesítéséről, illetve a vezetői megbízásról.

A pályázat elbírálásának határideje:  2022.június 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye: MAZSIHISZ-BZSH elektronikus felületei

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

 ▪ A pályázatok elkészítéséhez szükséges tájékoztatás, ill. az intézmény megismeréséhez szükséges információ a pályáztató kiírásában megjelölt munkatársnál kérhető.
 ▪ A munkáltatóval kapcsolatos további információ a www.szeretetkorhaz.hu oldalon olvasható.
 ▪ A pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot visszavonja, módosított új pályázati felhívást tegyen közzé, vagy az eljárást lefolytatva azt eredménytelennek nyilvánítsa.

Az adatkezelési tájékoztató a MAZSIHISZ Szeretetkórház honlapján elérhető.

mazsihisz icon
Szeretnél értesülni új hírekről? Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy mindig friss híreket kapjon!

Ezek is érdekelhetnek