A BZSH közgyűlése elfogadta a 2024-es költségvetést

2023. December 01. / 10:53


A BZSH közgyűlése elfogadta a 2024-es költségvetést

– Csütörtökön tartotta éves közgyűlését a Budapesti Zsidó Hitközség (BZSH) közgyűlése. A 2023-as évről szóló elnöki beszámoló során Mester Tamás elnök köszönetet mondott az intézményvezetőknek, munkatársaiknak az éves beszámolók elkészítéséért, és az elmúlt évben végzett munkájukért – olvasható a BZSH honlapján.

Az elnöki beszámolót követően Gönczi Péter, a hitközség biztonsági vezetője adott tájékoztatást a képviselőknek az aktuális biztonsági helyzetről. Dr.Kunos Péter ügyvezető igazgató összefoglalót adott a költségvetés tervezetéről, és arról, hogy az Elöljáróság a 2024-es költségvetést elfogadta, és így került a képviselőtestület elé. A Számvizsgáló Bizottság is támogatta a költségvetés elfogadását, amelyet a közgyűlés is elfogadott. 

A BZSH elöljárósága által elfogadott alapszabály módosító javaslatot, amely szerint „A Hitközség elnöke 39. § (3) Az elnök társadalmi tisztségviselőként látja el a feladatát, de tevékenységéért az elöljáróság döntése szerint tiszteletdíjban részesülhet. Az elnöki tiszteletdíj mértékének megállapítására az elöljáróság jogosult. Ezen felül elnöki tevékenységével összefüggő költségeit a Hitközség megtéríti. 32. § (1) Az elöljáróság kizárólagos hatáskörébe tartozik: f/ a Hitközség elnökének tiszteletdíja és annak mértéke körében döntés...”. a BZSH közgyűlése 55 igen, 3 nem és 6 tartozkodás mellett elfogadta. 

Egy elöljárósági tagot, öt választási bizottsági tagot és két Számvizsgáló Bizottsági tagot választott meg a közgyűlés. Halpert Sándor a Nagyfuvaros utcai zsinagóga körzetből egyedül indult a megüresedett elöljárósági tagságért, őt beválasztották az elöljáróságba. A Számvevő, számvizsgáló Bizottságba dr. Balogh Pált és László Gábort választották be. Választási és jelölőbizottsági tag lett Frölich Benjamin, Kerényiné-Ripner Zsuzsa, Memon Katalin, dr. Szabó Cipóra Jael és Vájnberger Izidor

A BZSH Közgyűlése a hitközség tulajdonában lévő Jávorka Ádám utcai egykori zsinagóga, mára romos épület értékesítésére tett határozati javaslatot 32 igen, 10 nem és 5 tartózkodás mellett elfogadta, akárcsak a Hegyalja úti ingatlan értékesítésére tett határozati javaslatot, amelyet 33 igen, 4 nem és 8 tartózkodás mellett fogadott el.

Kép és szöveg forrása: BZSH.hu

* * *

Részletes tudósítások a BZSH Facebook-oldaláról

16 órakor kezdődik a BZSH - Budapesti Zsidó Hitközség éves közgyűlése. A közgyűlési tagok szép lassan megérkeznek a Síp utcába. A mai napon hat fő napirendi pontot tárgyal a grémium:
1. A BZSH 2024. évi költségvetési terv tárgyalása, vita és határozathozatal (előadók: dr. Kunos Péter és Paszternák Tamás).
2. Az SZB állásfoglalása a BZSH 2024. évi költségvetési tervről, határozathozatal az 1. napirendi pontról (előadó: dr. Héber Gábor).
3. A BZSH elöljáróságának határozati javaslata a Képviselő Testület részére a BZSH Alapszabályának módosítására (előadó: dr. Kilián Tibor).
4. A BZSH tisztségviselőinek megválasztása: 1 elöljárósági tag, 5 választási bizottsági tag és 2 SZB tag (előadó: Róth László).
5. Ingatlanértékesítési ügyek (előadó: Ács Tamás és dr. Kunos Péter).
6. Különfélék
.

A nyitóimát Radnóti Zoltán főrabbi, a Budapesti Rabbiság vezetője mondta el.

Mester Tamás, a BZSH elnöke megnyitotta a közgyűlést. A jegyzőkönyv vezetésére felkérte Kada Jenőnét, hitelesítésére Müncz László és dr. Róna Iván urakat, akiket egyhangúan támogatva megszavazatott a közgyűlés. A napirendet egy tartózkodás mellett elfogadták.

Napirend előtt Gönci Péter, a hitközség biztonsági vezetője adott tájékoztatást a képviselőknek az aktuális biztonsági helyzetről.

Az első napirendi pont a BZSH 2024. évi költségvetési tervének tárgyalása, vita és határozathozatal (előadók: dr. Kunos Péter, Paszternák Tamás). Az igazgató összefoglalót adott a költségvetés tervezetéről, és arról, hogy az Elöljáróság a költségvetést elfogadta, és így került a képviselőtestület elé. A Számvizsgáló Bizottság is támogatja a költségvetés elfogadását. Kunos Péter köszönetet mondott azoknak a képviselőknek, és munkatársaknak, akik érdemben közreműködtek a költségvetés előkészítésében. Elfogadásra javasolja a költségvetést.

A költségvetési vita során felszólalt Tamás Péter, aki ismételten a hitközség iskolájával szembeni elégedetlenségének adott hangot, és az iskola támogatásának csökkentését szorgalmazta. Kilencedik éve visszatérően felszólal ebben a témában. Streit Sándor hozzászólásában reagált az iskolával szemben megfogalmazott kritikára. Mester Tamás is reagált a felvetésre. Horváth József, a Bét Sálom Zsinagóga elnöke azt szeretné, hogy az elöljáróság a képviselőket tájékoztassa, hogy mik az elvárások az iskolával szemben, hogy jobban értsék. Mester Tamás viszontválaszában röviden vázolta a két évvel ezelőtti modellváltás tényét.

Dr. Héber Gábor az Számvizsgáló Bizottság képviseletében elfogadásra javasolja a 2024-es költségvetési tervet a közgyűlésnek. Időközben 70 főre emelkedett a jelenlévők létszáma. A BZSH Közgyűlése a BZSH 2023. évi költségvetési tervezetét a Számvizsgáló Bizottság véleményére és az Elöljáróság javaslatára figyelemmel az Írásbeli előterjesztéssel egyezően elfogadja.

Dr. Kilián Tibor ügyvéd vezette fel a következő határozati javaslatot a BZSH képviselő testülete részére a BZSH Alapszabály módosítása céljából. A BZSH elöljárósága az alábbi határozatot fogadta el, és kérte beemelni a normatív szabályozásba.

„5./2023.11.13. BZSH Elöljárósági Határozat
A Hitközség elnöke
39. § (3) Az elnök társadalmi tisztségviselőként látja el a feladatát, de tevékenységéért az elöljáróság döntése szerint tiszteletdíjban részesülhet. Az elnöki tiszteletdíj mértékének megállapítására az elöljáróság jogosult. Ezen felül elnöki tevékenységével összefüggő költségeit a Hitközség megtéríti.
32. § (1) Az elöljáróság kizárólagos hatáskörébe tartozik:
f/ a Hitközség elnökének tiszteletdíja és annak mértéke körében döntés…"

A felvezetést követően Mester Tamás elnök úr vette át a szót, és tisztázza a módosítás több éves hátterét. A témához többek között Heisler András, dr. Héber Gábor és dr. Róna Iván is hozzászólt. A javaslatot a közgyűlés 55 igen, 3 nem és 6 tartozkodás mellett elfogadta.

A BZSH tisztségviselőinek megválasztása: 1 elöljárósági tag, 5 választási bizottsági tag és 2 SZB tag. Halpert Sándor a Nagyfuvaros utcai zsinagóga körzetből egyedül indult a megüresedett elöljárósági tagságért A BZSH tisztségviselőinek megválasztása első körben eredményes volt. Egy elöljárósági tag, öt választási bizottsági tag és két Számvizsgáló Bizottsági tagot választott meg a közgyűlés.

Ingatlanértékesítési ügyek a következő napirendi pont. A hitközség tulajdonában lévő Hegyalja úti és a Jávorka Ádám utcai romos épületek értékesítésének lehetőségéről számol be dr. Kunos Péter és Ács Tamás. A BZSH közgyűlése a két ingatlan jövőbeli hasznosításának, értékesítésének módjáról dönt. 

A BZSH Közgyűlése a hitközség tulajdonában lévő Jávorka Ádám utcai romos épület értékesítésére tett határozati javaslatot 32 igen, 10 nem és 5 tartózkodás mellett elfogadta. A BZSH Közgyűlése a hitközség tulajdonában lévő Hegyalja úti ingatlan értékesítésére tett határozati javaslatot 33 igen, 4 nem és 8 tartózkodás mellett elfogadta.

A BZSH Közgyűlése záróimával végződik, a záróimát Radvánszki Péter rabbi mondta el.

Forrás: BZSH Facebook 

mazsihisz icon
Szeretnél értesülni új hírekről? Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy mindig friss híreket kapjon!

Ezek is érdekelhetnek

Zsidó világ
„Pártot ütött Kórách…”
2024. Július 04. / 08:00

„Pártot ütött Kórách…”

Élet + forma
Mazsihisz podcast: Legendás magyar focisták Izraelben
Mazsihisz hírek
A Mazsihisz több rabbija bekerült a Keresztény-Zsidó Tanácsba