Mi az ünnep lényege, miért fontos? – Forgatókönyv széderestéhez

2022. Április 13. / 17:00


Mi az ünnep lényege, miért fontos? – Forgatókönyv széderestéhez

Hamarosan beköszönt az idei pészach ünnepünk legszebb estéje a szédereste. 2024-ben az első szédert április 22-én hétfőn, míg a másodikat április 23-án kedden este üljük. Ezen a két estén sok millió otthonban és közösségben hangzik majd fel a kérdés, hogy miben különbözik ez az éjszaka az összes többi éjszakától. Ez, a Hágádá, a történetünk összekapcsol majd bennünket szerte a nagyvilágban, az otthonokban és a közösségekben egyaránt. 

Összegyűjtöttük mindazt, ami segít levezetni a széderestét, itt minden szöveget és videót megtalálsz egyben. Felszabadító, örömteli pészachot kívánunk.

Pészachi hágáda röviden – A széder este menete

A Pészach, szabadságunk ideje. 

A szabadságé, amelyet most, külsőleg, korlátoz a járvány. Ezért aktuális most különösen a Széder-este. Hogy megőrizzük, kiteljesítsük a belső szabadságot. Hogy legyen elég lelki erőnk vigyázni egymásra, erősíteni egymást. A nehezebb időkben van különösen nagy szükségünk a belső szabadságunkra, ennek egyszerre játékos és komoly begyakorlása a Széder-este. 

A szabadság története a zsidó nép születésének története, a mi közös történetünk, amelynek újramesélése megerősíti közösségünket. A zsidó nép azért maradt fenn 200 évig ország, hadsereg, diplomácia nélkül, mert volt története. Tudták őseink, kik ők és miért vannak a földön. Ezt a történetet adták tovább minden széderen, és ezt adjuk tovább most mi is.

Az együttlét esélye

A Széder-este családi esemény eredetileg, ha szoktuk is nagyobb közösségekben ünnepelni. A mostani alkalom visszatérés lehet a családhoz. Most több időnk van egymásra, használjuk ki. Ez a nehéz és fájdalmas helyzet talán némi jóra is vezet végül, a súlyos veszteségek mellett, gám zo le tová,ez is vezethet majd némi jóra is, ahogy egy misnai rabbi tanítja. Vegyük észre ebben a súlyos helyzetben is az egymás felé fordulás lehetőségét. A Széder, ahogy a Hágádá hangsúlyozza is, örömünnep, felszabadulás, segít megtalálnunk egymásban a vígaszt bajainkra.

A Hágádá, mint egy családi színház forgatókönyve

A Hágádá, látni fogjuk, a szabadulás történetének elmesélésébe belekezdve, felvonultat négy gyereket. Négy különböző típust. Mindegyiknek máshogy kell elmesélni a kivonulás történetét a szöveg szerint. Vagyis a Hágádá maga is felhívja rá a figyelmünket, hogy nem „Szentírás” (ha tele is van tórai idézetekkel), hanem forgatókönyv, szövegkönyv, amelyet mindig az alkalomhoz kell igazítanunk, „előadásról előadásra”. Mert a Széder-este közös játék, színházi előadás, amelyet önmagunknak játszunk, szimbolikusan megismételjük benne a szabadság születésének, a zsidóság születésének történetét, zenés, táncos, szimbolikus, egész estét betöltő játék. Ezért születettek az évszázadok során a legkülönbözőbb Hagadák, az utóbbi idők zöld és feminista Hágádáiig menően. Mert komolyan kell vennünk, hogy úgy kell tekintenünk önmagunkra, mintha a csoda velünk történt volna. Velünk is történt. A Hágádá elbeszélése azt tanítja nekünk, hogy ha bele tudjuk élni magunkat a saját játékunkba, akkor valóban megtapasztalhatjuk a csodát, az ünnepet. Mert az ünnep az idő átmeneti felfüggesztése, együttlét őseinkkel. Erre a találkozóra hívjuk Önöket.

1. Gyertyagyújtás

Az ünnepi estéken, a két Széder-estén gyertyát gyújtunk és áldást mondunk a gyertyagyújtásra: Áldott vagy Te, Örökkévaló, Világ Királya, aki megszenteltél Bennünket parancsolataiddal és elrendelted az ünnepi gyertyák meggyújtását.

Továbbá: Áldott vagy Te, Örökkévaló, Világ Királya, aki megélnünk engedted ezt az órát

2. Kádés, az ünnep megszentelése

Kitöltjük az első pohár bort és elmondjuk az ünnepet megszentelő áldást, a kiddust

A teljes szöveg fonetikus átírásban, eredeti héberül, angol fordítással, hangfelvétellel / Ide kattintva

Magyar fordítás: Az első áldás a borra áldott vagy Te, Örökkévaló, Világ Királya, aki megteremtetted a szőlőtő gyümölcsét. Áldott vagy Te, Örökkévaló, Világ Királya, aki kiválasztottál minket minden nép közül és kitüntettél parancsolataiddal, és ajándékba kaptuk Tőled az ünnepnapok örömét, a boldogságra kijelölt időket, ezt a pászkaünnepet, szabadságunk idejét, a szent gyülekezés idejét, hogy az egyiptomi kivonulásra emlékeztessen. Mert minket választottál ki arra, hogy megszentelj ünnepeiddel, amelyek boldogságot és örömet hoznak. Áldott vagy Te, Örökkévaló, aki megszentelte Izrael népét és az ünnepek idejét.

Megisszuk az első pohár bort, kényelmesen, balra dőlve, hangsúlyosan lazán, illetlenül üldögélve, nem kihúzva magunkat. Ma este szabad.

3. Urhác, kézmosás

A Széder rendezője, mielőtt belekezd a történetbe, kezet mos

4. A kárpász (krumpli, retek) megevése, sós vízbe mártva.

Erre is áldást mondunk: Áldott vagy Te, Örökkévaló, aki megteremtetted a föld gyümölcsét

5. Jáhác: A szédertálon lévő három macesz közül a középsőt kettétörjük, a kisebbik részt visszatesszük a helyére, a nagyobbikat eldugjuk, hogy a gyerekek megkeressék. Ez a játék bevonja őket az estébe, fenntartja a figyelmüket. Aki megtalálja, jutalmat kaphat. A nagyobbik darab neve áfikomán.

6. A történet elmesélése: A Széder vezetője belekezd a kivonulás történetébe, az elbeszélés egyes hagyományos elemeit idemásoltuk Önöknek. 

 A) A széder vezetője felmutatja a szédertálat

Íme, ez a szegénység kenyere, amelyet Egyiptomban ettek őseink. Aki éhes, jöjjön és egyen, aki rászorul, ünnepeljen velünk. Most még itt vagyunk, de jövőre Izrael országában, ma még korlátok között, de jövőre szabadon. 

Idén nem lehetünk sokan együtt, nem nyithatjuk ki teljesen az ajtókat mindenkinek, mégis van módunk együtt lenni, figyelni egymásra. Ehhez a figyelemhez gyűjtünk most továbbadható örömöt, erőt. Mert jövőre már szabadon ünnepelhetünk, most lesz igazán hangsúlyos az utolsó mondat. 

B) Má nistáná

A híres dal a gyerekek mintakérdéseit foglalja össze. De nem zárja le a kérdezést. Hagyjuk a gyerekeket kérdezni, a Széder-este elsősorban nekik szól: 

„Beszéld el gyermekeidnek. Hagyjuk kérdezni, hagyjuk kérdezni arról is, miben különbözik ez az idei széder a többitől, legyünk komolyak, pontosak, derűsek és megnyugtatóak.”  

Fonetikus átírás és magyar fordítás / Ide kattintva

C) A kérdésre adott válasz, a történet elmesélése:

A fáraó rabszolgái voltunk Egyiptomban, de erős kézzel, kinyújtott karral hozott ki bennünket onnan az Örökkévaló Isten. És ha nem hozta volna ki őseinket a Szent, legyen áldott, mi és a gyerekeink és az ő gyerekeik is, máig is a fáraó rabszolgái lennénk. Ezért, még ha mind jól is ismernénk a zsidó hagyományt és a Tórát, akkor is el kéne mesélnünk a Kivonulás történetét. És minél hosszabban beszélünk erről, annál dicséretesebb. í

Négy gyerekről beszél a Tóra, az egyik éles eszű, a második szemtelen, a harmadik egyszerű és nyitott szívű, a negyedik pedig még kérdezni sem tud. 

Az okos azt kérdezi: „Mire valók a tanúbizonyságok, szabályok és törvények, amelyeket az Örökkévaló Istenünk adott Nektek” (Mózes 5. könyve, 6. fejezet, 20. vers) 

Magyarázd el neki a Pészách minden törvényét, egészen az afikománig bezárólag (az áfikomán esszük majd meg, mint majd látjuk, a szédervacsora végén). 

Mit kérdez a szemtelen: miféle szertartásotok ez Nektek? (Mózes 2. könyve, 12, 26). Nektek és nem neki. Ő kivonja magát a közösségből. Vágj neki vissza és feleld azt: Azért van mindez, amit az Örökkévaló tett Velem, mikor kijöttem Egyiptomból” (Mózes 2. könyve, 13, 8). Velem és nem vele. Ha ő ott lett volna, ott is marad. 

Mit kérdez az egyszerű és nyitott szívű: nahát, mi ez? Annyit mondj neki: erős kézzel hozott ki minket Egyiptom földjéről, a Szolgaság Házából az Örökkévaló.  (Mózes 2, 13, 14

Aki pedig kérdezni sem tud annak Te idézd a Tórát: Azért van mindez, amit az Örökkévaló tett velem, amikor kijöttem Egyiptomból.

Az előzmények

És mondta az Örökkévaló Ávrámnak: Tudd meg, hogy idegenek lesznek utódaid egy idegen földön és kényszermunkát kell végezniük négyszáz évig. De a nép felett, amely dolgoztatta őket, szintén ítéletet mondok, és azután ők gazdagon kivonulnak. (Mózes 1. könyve, 15, 13-14). 

Ez az ígéret őrködött őseink felettünk. Mert nem csak egy ellenség támadt ellenünk, tört elpusztításunkra, de minden nemzedékben akad, aki ellenünk támad. A Szent viszont, legyen áldott, kiment bennünket karmaik közül. 

Az előzmények II.

„Az arámi (Lábán) el akarta veszejteni atyámat (Jákobot), ő pedig lement Egyiptomba és ott élt csekély számban és nagy, hatalmas, tekintélyes létszámú néppé lettek. 6. De az Egyiptomiak rosszul bántak velünk és sanyargattak bennünket és kényszermunkára fogtak. És mi felkiáltottunk az Örökkévalóhoz, őseink Istenéhez és az Örökkévaló meghallotta hangunkat, meglátta nyomorúságunkat, szenvedésünket és a ránk nehezedő nyomást. 8. És kivezetett bennünket az Örökkévaló Egyiptomból erős kézzel és kinyújtott karral, nagy félelmetes jelekkel és csodákkal”. (Mózes V. könyve, 26, 5-8). 

"Az „erős kéz”, a kinyújtott kar, a nagy és félelmetes jelek és csodák együtt a 10 csapást jelölik, amelyekkel az Örökkévaló sújtotta Egyiptomot, egész addig, amíg a Fáraó el nem engedte Izraelt. Ezekre szintén emlékeznünk kell és együtt kell éreznünk Egyiptommal is a csapások miatt. A teljes megváltás a gonoszok megtérése lesz majd, várjuk őket is közénk 

– A tíz csapás: Egy-egy csepp bort kiöntünk a poharunkból, amíg a tíz csapást egyesével soroljuk:

Vér (dám), békák (cöfárdeá), tetvek (kinim), vadállatok (orov), pestis (dever), kiütés (sehin), jégeső (barad), sáskajárás (arbe), sötétség (hoseh), elsőszülöttek halála (mákát behorot)

D) Dájénu-dal 

„Már az is elég lett volna”

Nem győzünk hálásnak lenni az Örökkévalónak, amiért ennyi jót tett velünk, végigvesszük, mi mindent. Minden újabb csoda számbavétele előtt elmondjuk, hogy már ez is épp elég lett volna önmagában. A refrén könnyen megjegyezhető, jól énekelhető. Fonetikus átírás, héber szöveg /Ide kattintva 

Ez a klip megtanítja a szöveget

Ez meg nagyon jó

7. A sűrített Széder-este programja

Rábán Gámliel azt mondta, hogy aki a következő három dologról nem beszélt Széder-estén, nem teljesítette kötelességét. Ezek pedig: 

1. A Pészach-áldozat,
2. a macesz
3. és a torma

A Pészách-áldozatot azért mutatták be mert az Örökkévaló nem sújtotta Izrael népét, amikor csapást mért Egyiptomra, elkerülte házaikat, ahogy a Tóra írja: „Peszách-áldozat az az Örökkévalónak, mivelhogy elkerülte Izrael fiai házait Egyiptomban, midőn sújtotta Egyiptomot, ami házainkat pedig megmentette; és a nép meghajolt és leborult”. (Mózes II. könyve, 26, 12)

A széder vezetője felmutatja a maceszt:

a maceszt azért esszük, mert még azelőtt megszabadított minket az Örökkévaló, hogy megkelt volna őseink tésztája. Ahogy a Tóra mondja: És kovásztalan kenyeret sütöttek a tésztából, amelyet magukkal hoztak Egyiptomból, mert nem kelt meg, mert kiűzték őket Egyiptomból és nem maradt idejük arra sem, hogy útravalót készítsenek maguknak” (Mózes 2. könyve, 12, 39).

A széder vezetője felmutatja a tormát:

A tormát azért esszük, mert az egyiptomiak megkeserítették őseink életét, ahogy a Tóra írja: Megkeserítették az életüket kemény munkával, sárdagasztással, téglavetéssel és mezei munkákkal is, kegyetlenül dolgoztatták őket”. 

Minden nemzedéknek úgy kell tekintenie magára, mintha ők maguk jöttek volna ki Egyiptomból, ahogy a Tóra írja: És beszéld el gyermekeidnek, amikor eljön a napja, mondd el nekik: azért van mindez, amit az Örökkévaló tett velem, amikor kijöttem Egyiptomból (Mózes 2. könyve, 13, 8). Nem csak őseinket váltotta meg a Szent, legyen áldott, de minket is velük együtt. Ahogy a Tóra írja – rólunk: Bennünket hozott ki onnan, hogy magával vigyen minket és nekünk adja az országot, amelyet őseinknek ígért. 

Ezért kell lerónunk hálánkat Annak, aki ezeket a csodákat tette velünk, a szolgaságból a szabadságba vezetett minket, a bánatból örömbe, a gyász idejéből az ünnephez, a sötétségből a fénybe, a rabságból a megváltádba. Kiáltsuk neki, halleluja

A 113. és a 114. zsoltár, a hállél-zsoltárok, a Magasztalás zsoltárai ezek, a 113.-tól a 118.-ig, amelyeket két részletben énekelünk el.

Áldások

A. / A második pohár borra: Báruh Átá Ádonáj Elohénu Meleh Háolám, boré pri hágefen
Áldott vagy Te, Örökkévaló, Világ Királya, a szőlőtő Teremtője

Megisszuk a második pohár bort

B. / Az étkezés előtti kézmosásra: Báruh Átá Ádonáj, Eohénu Meleh Háolám, áser kidsánu bemicvotáv vecivánu ál netilát jádájim.
Áldott vagy Te, Örökkévaló, Világ Királya, aki megszentelt bennünket parancsolataival és elrendelte, hogy mossunk kezet 

C. / A maceszre: Báruh Átá Ádonáj Elohénu Meleh Háolám hámóci lehem min háárec.
Áldott vagy Te, Örökkévaló, Világ Királya, aki kihúzza a kenyeret a Földből 

D. / A felső és a középső, törött pászkára is mondunk egy áldást: Báruh Átá Ádonáj Elohénu Meleh háolám, áser kidsánu bemicvotáv vecivánu ál áhilát mácá.
Áldott vagy Te, Örökkévaló, Világ Ura, aki megszentelt Bennünket parancsolataival és elrendelte, hogy maceszt együnk 

E. / A tormára: Báruh Átá Ádonáj, Elohénu Meleh háolám áser kidsánu bemicvotáv vecivánu ál áhilát mácá.
Áldott vagy Te, Örökkévaló, Világ Királya, aki elrendelte, hogy tormát együnk

 A Hillél-szendvics

Hillél, a korai nagy rabbik egyike, amikor azt a Tóra-i verset olvasta, hogy a Pészach-áldozatot „macesszel és keserű kenyérrel” kell enni, úgy értette, hogy tehát mind a hármat egy időben és szendvicset készített belőlük. Mi is tegyünk az alsó pászka darabjai közé tormát, Hillél szendvicsét újraalkotva és kezdjük meg az evést

Elérkeztünk a Széder-vacsorához

– Az áfikomán megtalálása, elfogyasztása, megtalálójának gazdag megjutalmazása. Ezt követően már nem lehet enni.
– A harmadik pohár bor kitöltése, étkezés utáni áldás
– A végén, az áldás után meginni, a negyediket és Elijáhu poharát megtölteni, az ajtókat kinyitni

A következő Hálél-zsoltárok 115-től 118-ig

Áldás a borra, megisszuk a negyedik poharat is.

Pészáchi dalok

Az Echád Mi Yodea (Ki tudja, mi az egy?)

Tanítóének a Hád Gádjához 

Az Ehád Mi Yodeá és a Hád Gádjá egymást kiegészítő dalok, mindkettő a felsorolásra épül és az ismétlésre, könnyű tanulni, közösségben jól ismételhető. Az egyik Istentől indul (ki tudja, mi az Egy), a másik a története végén jut el Hozzá. Az Ehád mi yodeá végigveszi, miből van egy-kettő stb. a zsidó hagyományban és általában a világon, ismétlős játék dalban. 

A Hád Gádjá, az Egy gödölyében viszont a láncszerűen egymásba kapcsolódó elemeken keresztül az élet kegyetlen törvényeit veszi sorra, az egymásnak okozott fájdalmainkat: a gödölyét megeszi a macska, azt a kutya tépi szét és így tovább, amíg végül mindenkiért eljön a halál. 

De van Valami, Valaki mindezek felett, a halál hatalma felett, amely majd jóvátesz mindent: Isten szeretete, amely erősebb a halálnál és lezárja majd, a végső megváltásban, a bántások sorát. Erről szól egy zsidó eredetű, nagy költőnek, Vas Istvánnak a Hád Gádjá által ihletett verse, Isten mindent jóvátévő, vigasztaló szeretetéről. Vas kitért katolikusnak élete során, de egyszer felrémlett neki a Széder-esti dal. Versének címe: Egy régi dal emléke. Isten szeretetének hirdetésével zárul az este, hogy ne feledkezzünk el róla, amíg teljessé nem lesz a megváltás, amely Egyiptomban kezdődött. 

Ezzel zárul a Széder-este, szabadságunk idejének kezdete, amely megvált bennünket a történelemből. Felszökken a világ szíve, egy gödölye, egy gödölye. 

Remekül használható az otthoni széderezéshez Bán Linda és Verő Tomi közös széder-felkészítőjeIde kattintva

mazsihisz icon
Szeretnél értesülni új hírekről? Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy mindig friss híreket kapjon!

Ezek is érdekelhetnek