Mielőtt túl késő lenne újra: kibékülni könnyű, együttműködni nehéz – Jó szombatot!

2020. December 25. / 15:00


Mielőtt túl késő lenne újra: kibékülni könnyű, együttműködni nehéz – Jó szombatot!

Kedves olvasóink, hittestvéreink! A szombat szent napja ma délután 15 óra 39 perckor köszönt be, a királynő holnap kora este 16 óra 51 perckor távozik körünkből. Ez idő alatt honlapunk, Facebook- és Instagram oldalunk nem frissül. A Tórából a Vájigás (Mózes I. 44:18-47:27) hetiszakaszt olvassuk. Mindenkinek jó szombatot kívánunk!


A mostani hetiszakasz a nemzedékek viszályait lezáró könnyes összeborulásé, amelyhez viszont a rabbik egyszerre baljós és reménykeltő prófétai olvasmányt rendeltek, figyelmezetésül, hogy a kibékülés csak egyetlen könnyes pillanat, utána aztán hosszan és kitartóan el kell viselnünk, meg kell értenünk egymást. Hogy a neheze most következik.

József évtizedeken át élt úgy a fáraó miniszterelnökeként, az ismert világ egyik leghatalmasabb embereként, hogy egyszer sem próbált üzenni a családjának, még a nagy éhínség éveiben sem, az édesapját sem kereste, akiről azt olvastuk a történet elején, hogy mindennél jobban szerette őt. 

Mi történt ezzel a kivételes kapcsolattal, hogyan múlt el nyom nélkül? 

Úgy tűnik, József úgy döntött, hogy egész előző életével, felnövésével együtt kitörli az emlékezetéből. Gyermeke, Menáse születésekor, amikor aző életén túlmutató jövővel találkozik, be is vallja ezt magának: ,,mert engedte elfelejtenem az Örtökkévaló minden nehézségemet és Atyámnak egész házát”.

Könnyen elképzelhető a nyitott ortodoxia alapító szelleme, Yitz Greenberg szerint, hogy nem is akart kibékülni testvéreivel egyáltalán, miután felismerte őket: terrorizálja őket, játszik az érzelmeikkel, érezhető, hogy élvezi alávetettségüket. Talán tényleg csak Benjámint, Ráhel másik gyermekét, egyetlen édestestvérét akarta még egyszer látni, aki egyedüliként volt ártatlan az ő eladatásában, aztán némi további kínzás után elengedni a testvéreket anélkül, hogy felfedné előttük a kilétét. Tényleg minden erre utal, amíg elő nem lép Júda, aki megpendíti szívében egykori rajongása húrját apja iránt, és kiderül, hogy nem tudta magában egészen, nem tudta elég mélyre eltemetni: Júda szónoklatát követi a kibékülés.

Ez a megrázó, de törékeny béke újra és újra veszélybe kerül Izrael történetében, erre figyelmeztettek a talmudi rabbik Ráv Greenberg szerint, amikor a hetiszakaszhoz prófétai olvasmányt rendeltek, Ezékiel próféta látomását a botokról.

A későbbi zsidó történelemben, a Júda törzséből való Salamon király után kettészakad a zsidó állam, már az ókorban, a kezdet kezdetén, Júda királyságára és Izraelre, amelynek egyik vezető törzse József másik fia, Efájim leszármazottai. Izrael királysága erősebb volt ugyan, de ezt sodorta el először a történelem mégis, az asszírok birodalmának hódítása. Utána Babilon foglalta el Júdát és vetette fogságba, teleptette ki népe jó részét, ez a Babiloni Fogság kezdete, amelynek egyik gyásznapját éppen ma, a sábesz beköszönte előtt tartjuk, Tevet 10-én.

A Babiloni Fogságban tevékeny Ezékielnek a mai prófétai szakaszban két botra rá kellett írnia Júda és József fia, Efrájim törzsének – és követőiknek – neveit és a két botot összeillesztenie, hogy mindenki lássa a fogság zsidói közül: eljön a nap, amikor Júda és Izrael királysága, vagyis a József-történet két főhőse, Júda és József leszármazottai és követőik egyesülhetnek. Ekkor már Izrael királysága régen eltűnt a történelem forgatagában, ama bizonyos tíz elveszett törzs nincs már köztük többé – máig sem. Ezékiel prófáciája csak az idők végére, a messiási kora utalhat, amikor majd minden és mindenki, aki elveszett a történelemben, előkerül. 

A prófécia a messiási jövő perspektívájában vigasztaló, de aktuálisan fájdalmas emlékeztető: Júda és József békéje nem tartott ki elég hosszan és mindez e világban már nem hozható helyre. József utódai nincsenek többé.

Greenberg rabbi szerint elődei, a talmudi rabbik a zsidó egység, együttműködés, megértés fontosságárók próbáltak üzenni a prófétai szakasz kiválasztásával. Hogy zsidók és hozzánk tartoznak a brooklyni, jeruzsálemi ultraortodoxok és Izrael közösségébe tartozzunk mi, liberális zsidók is, vallásosak és vallástalanok vagy hitkeresők, a diaszpórában és Izraelben élők, jobb és baloldaliak, melegek és heteroszexuálisak és így tovább. És nincs valódi közösség vita nélkül, azokat a közösségeket, amelyeket bármelyik csoport dominálni akar, felszámolják a belháborúk, üzeni az idők mélyéből Ezékiel és rajta keresztül a Seregek Ura. Kibékülni könnyű és romantikus, együttműködni, megérteni, elviselni egymást nehéz, egyáltalán nem látványos, viszont fárasztó, de aligha elkerülhető, mindegy is, zsidókról vagy másokról van-e szó.

Jó szombatot!

mazsihisz icon
Szeretnél értesülni új hírekről? Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy mindig friss híreket kapjon!

Ezek is érdekelhetnek

Megemlékezések
Ma van Basch Gyula festőművész halálozási évfordulója
Zsidó világ
Verő Tamás főrabbi szakmai okok miatt távozott

Kommentek