Az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem pályázati felhívása egyetemi hallgatók számára

2020. Március 05. / 10:29


Az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem pályázati felhívása egyetemi hallgatók számára

Az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem és a MAZSIHISZ pályázatot hirdet egyetemi hallgatók számára. A pályázat célja olyan egyetemi hallgatók tudományos munkájának elismerése és további kutatásainak bátorítása, akik zsidó történelemmel, kultúrával szeretnének foglalkozni. 

Az idei kiírásban a történelem és a helytörténet mellett az irodalomtörténetnek, a pszichológiának és a műelemzésnek is szeretnénk nagyobb teret biztosítani, bátorítva az interdiszciplináris és multidiszciplináris megközelítéseket. A pályázaton alapképzésben, mesterképzésben, egységes osztatlan képzésben és doktori képzésben tanuló hallgatók egyaránt részt vehetnek.

PÁLYÁZATI TÉMÁK ÉS LEÍRÁSUK:

Másodgenerációs soá-trauma Magyarországon

A kiírás célja a másodgenerációs soá-trauma magyarországi kutatásának és kezelésének  megismerése és megismertetése. Olyan dolgozatokat várunk, amelyek a soá-trauma magyarországi kutatását összevetik a nemzetközi kutatásokkal, vagy kifejezetten a magyarországi helyzetre és kutatási eredményekre fókuszálnak, különös tekintettel a magyar szakemberek munkásságára. Virág Teréz munkásságának és életművének bemutatását kiemelten javasoljuk. Ugyanakkor várunk minden olyan dolgozatot, amely a soá-traumáját pszichológiai, történeti, családtörténeti szempontból vizsgálja, vagy irodalmi, filmes alkotásokon keresztül mutatja be. 

Épített zsidó örökség Magyarországon – iskolák, hitközségi épületek

A kiírás célja a magyarországi városok, falvak zsidó építészeti örökségének bemutatása, olyan hitközségi épületeké – zsidó elemi iskolák, jesívák, rabbiházak, közösségi épületek, rituális fürdők -, amelyek a zsinagógán kívüli hitélet, közösségi és kulturális élet, oktatás céljait szolgálták. A pályaművek bemutathatják egy település egy vagy több ilyen típusú zsidó épületének történetét, kitérve a közösségi intézményrendszer működésére, de a dolgozat középpontjában az épület(ek) története és soá utáni sorsa álljon. A dolgozat mellékleteként várjuk az épületek eddig még nem publikált, saját gyűjtésű archív és jelenlegi állapotának alapos fényképes dokumentációját.

A neológia a magyar zsidó irodalomban 1914-ig

Heilprin Mihálytól és Diósy Mártontól kezdődően Makai Emilen át Szabolcsi Lajosig terjed azoknak a haladó, neológ táborhoz tartozó szerzőknek a névsora, akik haladó/neológ eszmény jegyében magyar zsidó íróként tekintettek magukra, és akiknek életműve ma nem, vagy csak kevéssé ismert. A dolgozattól ezen ismert, kevésbé ismert vagy éppen elfeledett, írók, drámaírók munkásságának elemzését várjuk, különös tekintettel, de nem kizárólag az 1848-as Első Magyar Zsidó Évkönyvben vagy a későbbi Egyenlőségben publikáló szerzőkre. Kiemelten érdekesek lehetnek azok a pályaművek, amelyek levéltári és könyvtári kutatások alapján egy-egy kiadatlan kéziratot vagy az utóbbi évtizedekben nem elérhető szövegeket is bemutatnak és/vagy az olyan dolgozatok, amelyek egy átfogó elemzés keretén belül az egyes szerzők kánonon belüli helyének újragondolására is vállalkoznak.

A magyar zsidó irodalom és sajtó vesztesége

A soá következményeként a magyar zsidó irodalom és sajtó is tragikus veszteségeket szenvedett, ezen belül a határon túli és a vidéki irodalom és sajtó. Jól ismert, és éppen csak karrierje kezdetén álló írók, műfordítók, újságírók váltak a soá áldozataivá, közöttük a nagyváradi zsidó újságírók, a nevesebb vagy kisebb lapok munkatársai, vagy olyan szerzők, mint például Hevesi András, Nagy Zoltán, Holder József vagy Kecskeméti György. A kiírás célja olyan költők, írók, drámaírók és újságírók, publicisták életútjának és munkásságának a bemutatása, akiknek tevékenységét eddig még nem, vagy csak kevesen dolgozták fel, és akik a soá áldozataivá váltak. Különösen javasoljuk az önálló levéltári és könyvtári kutatásokat, a szöveggyűjtéseket és/vagy egyes szerzők a kor irodalmában és sajtójában elfoglalt helyének az elemzését. 

FORMAI, BIBLIOGRÁFIAI, HIVATKOZÁSI KÖVETELMÉNYEK:

A dolgozatok terjedelme: minimum 30 ezer maximum 60 ezer karakter másfeles sortáv, Times New Roman 12-es betűtípus
Hivatkozások és irodalomjegyzék: APA rendszere alapján. Részletes leírás:  vagy itt 
A címlapon a következő információk szerepelhetnek: a dolgozat címe, jelige és dátum.
A címlapon és a dolgozaton nem jelenhet meg sem a pályázó, sem a felsőoktatási intézmény neve, és semmilyen egyéb, személyére utaló adat.

A PÁLYÁZATI ANYAG TARTALMA:

Jeligével ellátott dolgozat
Idegen nyelvű összefoglaló 1500-2000 karakter terjedelemben, angol, német, héber, francia, spanyol, olasz vagy orosz nyelven. Egyéb idegen nyelveken csak akkor, ha a téma specialitása ezt igazolja
Honlapról letölthető űrlap, amely a személyi adatokat és a jeligét is tartalmazza.

 A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE ÉS MÓDJA

A dolgozatokat PDF-formátumban lehet eljuttatni az elnok@mazsihisz.hu e-mail címre.
A kitöltött és aláírt adatlapot (ide kattintva lehet letölteni) szkennelt formában várjuk szintén az elnok@mazsihisz.hu e-mail címre.
Határidő: 2020. március 16.

 A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSA

A jeligés dolgozatokat a MAZSIHISZ által felkért neves egyetemi tanárok és kutatók, valamint a MAZSIHISZ vezetése bírálja el. A díjazottakat a díjátadás időpontjáról és helyszínéről levélben értesítjük, az eredményeket és a díjátadó helyszínét és dátumát a honlapon és a sajtóban is közöljük. A három témát együtt bíráljuk el.

DÍJAK

Első díj: 100 e FT és egy főre szóló izraeli repülőjegy-voucher, oklevél és egy évig meghívó a MAZSIHISZ által szervezett kulturális-tudományos eseményekre
Második díj: 70 ezer forint, egy évig meghívó a MAZSIHISZ által szervezett kulturális-tudományos eseményekre
Harmadik díj: 30 ezer forint, oklevél, egy évig meghívó a MAZSIHISZ által szervezett kulturális-tudományos eseményekre
Negyedik-hatodik díj: 20-20 ezer forint értékű könyvvásárlási utalvány, egy évig meghívó a MAZSIHISZ által szervezett kulturális-tudományos eseményekre

 A pályázat megvalósulását Balázs Pál adományával támogatta.

mazsihisz icon
Szeretnél értesülni új hírekről? Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy mindig friss híreket kapjon!

Ezek is érdekelhetnek

Megemlékezések
Búcsú Oláh János professzortól
2020. Október 13. / 20:27

Búcsú Oláh János professzortól

Zsidó világ
Megújult a tapolcai izraelita temető ravatalozója
Zsidó világ
Így tanít héber szlenget Gal Gadot
2020. Október 14. / 10:28

Így tanít héber szlenget Gal Gadot

Kommentek