Szombati gyertyagyújtás: 2020.10.23 17:23, kimenete: 2020.10.24 18:26
2020. 10. 22. | 4 Chesván 5781
Alapértelmezett verzió

Nagy elődeink / 2020. Február 27. / 14:28

Nagy elődeink: Fisher Antal Énoch rabbi (1826-1896)

Fischer Antal Énoch rabbi 1826-ban az alföldi Izsákon született, és 1896-ban hunyt el Makón. A neológ rabbik azon képviselői közé tartozott, akik a közösség vallási és közösségi életének építését és fejlesztését fontosabbnak tartották közéleti tevékenységüknél, de a világi tudományok és műveltség iránti érdeklődésük, és annak továbbadása gyermekei és közösségük tagjai számára, nagyon is fontos szerepet töltött be munkásságukban.

Nagy elődeink / 2020. Február 17. / 20:18

Nagy elődeink: Fischer Gyula főrabbi (1861-1944)

Dr. Fischer Gyula főrabbi 1861-ben a Fejér megyei Sárkeresztúron született és 1944-ben Budapesten hunyt el. A neológ rabbieszmény szellemében a világi tudományokban is elmélyült tudást szerzett, és különösen a görög zsidó filozófiai irodalom fordításával járult hozzá a magyar tudományhoz.

Nagy elődeink / 2020. Február 11. / 14:16

Nagy elődeink: Dr. Kecskeméti Ármin főrabbi (1874-1944)

Dr. Kecskeméti Ármin főrabbi, történész és irodalomtörténész 1874-ben Kecskeméten született, 1944-ben halt meg valószínűleg Auschwitzban. Kiemelkedő vallási és világi műveltsége rabbinikus tevékenységében, az általa annyira szeretett tudományos kutatómunkában és publikációiban egyaránt megnyilvánul.

Nagy elődeink / 2020. Február 06. / 19:21

Nagy elődeink: Dr. Benoschofsky Imre főrabbi (1903-1970)

Benoschofsky Imre országos főrabbi 1903-ban Budapesten született, és 1970-ben Budapesten hunyt el. Vallásos műveltsége mellett hatalmas világi műveltséggel is rendelkezett, és ennek köszönhetően nagy elődjeihez hasonlóan, a zsidó vallásos hagyományban és a világi műveltségben egyaránt járatos neológ rabbi ideáljának megtestesítője volt. Húga, Benoschofsky Ilona (1913-1997), a Magyar Zsidó Múzeum egykori igazgatónője.

Nagy elődeink / 2020. Január 31. / 13:49

Nagy elődeink: Dr. Vidor Pál rabbi (1909-1944/1945)

Vidor Pál a közösségépítés mellett a neológ rabbik tudomány iránti elkötelezettségében is osztozott, és jelentős tanulmányt írt a Magyar–Zsidó Szemle 1936/1937. évi számában a jeles ókori zsidó filozófusról, Alexandriai Philónról, „Philon pszichológiája” címmel. A magyar irodalmi életet és a közéletet is figyelemmel kísérte.

Nagy elődeink / 2019. Szeptember 08. / 12:04

Nagy elődeink. Dr. Raj Tamás főrabbi (1940-2010)

Raj Tamás főrabbi, történész 1940-ben született Budapesten, és 2010-ben Budapesten hunyt el. A háború után tevékenykedő magyar rabbinemzedékek egyik legismertebb és legkarizmatikusabb személyisége, akinek közösségépítő és közéleti munkássága, a zsidó-keresztény párbeszédben vállalt szerepe egyaránt kiemelkedő, de elévülhetetlen érdemei vannak a judaizmus megismertetésben és a zsidó könyvkiadásban is.