Szerdócz Ervin: Kapcsolat van Mózes halála és az azt megelőző áldás között

2022. Október 13. / 12:05


Szerdócz Ervin: Kapcsolat van Mózes halála és az azt megelőző áldás között

– Isten mindent megtehet, azt is, amit fizikai törvények alapján nem tehetne meg. Ez az áldás Mózes halálával kapcsolatosan fontos epizód: „És ez az áldás, amellyel megáldotta Mózes az Isten embere, Izrael fiait halála előtt”. Eszerint Mózes halála és az azt megelőző áldás között kapcsolat van! – írja a hetiszakasz kapcsán az újpesti főrabbi.

„És meghalt Mózes, az Örökkévaló szolgája ott, Moáv földjén az Örökkévaló szája által..."
(V.M. 34. 5-6)

A Tóra utolsó fejezete Mózes halálának körülményeiről számol be, maga után vonva a kérdést: mit jelent meghalni „Isten szája által?”.

A középkori Ptirat Mose (Mózes elszenderülése) című Midrás gyűjteményében olvasható: „Mózes is ivott Ádám kupájából”, amit úgy értelmezünk, hogy szembesült az élet kérlelhetetlen és megmásíthatatlan törvényével, azzal, hogy még neki, „Isten emberének” (90. Zsolt/1.) se jár örök élet, neki is meg kell halnia. A halál az életfilozófia talánya! Kérdés, amire nincsen válasz és egyben válasz a kérdésre, amit senki sem tesz fel.

Ibn Ezra (1089-1167) középkori apologetikus, nyelvész, költő úgy értelmezi a mondatot, hogy Mózes „Isten szavára” távozott az életből. Igen ám, de a szó szerinti fordítás: „ajkai által”. Majmonidész, a XI. századi filozófus „Tévelygők útmutatója” művében (3/51) költőien fogalmaz: „Mózes lelke egyesült a Sechina (Isteni jelenlét) szentségével”. A Talmud Brachot 8A egyszerűsíti a kérdést: Mózes Isten akaratából fájdalommentesen ment át a nemlétbe.

Miért olyan fontos ez a kérdés? Platon görög filozófus nem kevesebbet állít, mint azt, hogy minden vallás alapja a halálfélelem. Az ember nem a haláltól, hanem a „meghalástól” fél! Az ember életében az egyedüli biztos pont az, hogy egyszer meg fog halni – de egyáltalán nem mindegy hogyan, milyen körülmények között hal meg valaki. 

Mózesről tudjuk, hogy tudatosan példás élete volt, talán logikus, hogy halála is a „legkívánatosabb” volt minden halálnem közül. Mellesleg a Talmud összesen 999 halálnemet különböztet meg. A legborzasztóbb a lassú megfulladás. Konkrétan a törökgyík (diftéria), amely par excellence a negyedik napon, szerdán a legpusztítóbb! A Talmud szerint olyan lassú és kínos, mint amikor valaki gyapjúszálat húz ki a fésű fogai közül. Mózes halála fájdalommentes és zökkenőmentes volt, olyan, mint amikor „hajszál hull a tejbe”.

Midrás Tannaim 224 – tovább misztifikálva a kérdést – azt állítja, hogy Mózes tulajdonképpen nem halt meg, csak a létezés más, spirituális formájában, a szférák magasságában szolgálja tovább a Világ Teremtőjét. Josephus Flavius első századi történetíró és Philon alexandriai filozófus ugyanazt állítja, csak költőibb formában: Mózes „visszatért Istenhez”. Isten közelében látta és tapasztalta Isten végtelen dicsőségét! Azt, amit az ember csak halála után „élhet meg”!

Logikus, hiszen a Tórában ez áll: „nem láthat az ember, amíg él”. (I.M. 33/20.) Ezt cáfolandó Mózes az életében két alkalommal is tartózkodott az isteni jelenlét közelében. Nincsen ellentmondás a két kijelentés között? 

A különbség a létezés irányultságban van. Habakuk próféta szerint:  

„(Isten) ragyogása olyan, mint a napfény, sugarak támadnak kezéből: abban rejlik az ereje”, (Hab. 3/4), azaz a mindenhatóságában. Konkrétan: Isten mindent megtehet, azt is, amit fizikai törvények alapján nem tehetne meg.

Mózes halálával kapcsolatosan ez az áldás fontos epizód: „És ez az áldás, amellyel megáldotta Mózes az Isten embere, Izrael fiait halála előtt”. (V.M. 33/1.) Eszerint Mózes halála és az azt megelőző áldás között kapcsolat van!

Erról számol be a Midrás Tánhumá 54. „Az ő halála előtt.” Ami logikus, hiszen el lehetne képzelni, hogy a halála után áldotta volna meg Izraelt? Nem. De akkor miért írja az Írás, hogy a „halála előtt”? A Midrás Tánhumá 54 szerint ezt úgy kell érteni, hogy a halál angyala „előtt”. Mivel abban az órában, amikor a Szent – áldott legyen – azt mondta Mózesnek, hogy menj fel a Nebo hegyére és ott halj meg, a Midrás szerint a halál angyala már biztosra vette a dolgot és ezt mondta: (Isten) már a kezembe adta Mózes lelkét. Ezért odament hozzá és fölébe állt. 

Ekkor így szólt hozzá Mózes: Isten megígérte nekem, hogy nem ad a kezedbe. Az angyal ezt válaszolta: Isten maga küldött hozzád, mert te meghalsz ezen a napon. Mózes így szólt: menj innen, halál angyala, mert áldani akarom az Istent, hiszen „nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úrnak cselekedeteit!” (118. Zsolt.17) Mire a halál angyala így szólt: mit büszkélkedsz? „Az Egek beszélik Isten dicsőségét", azaz van más is, aki áldást mondhat helyetted…. Mózes így válaszolt erre:
– Elhallgattatom őket és az áldást majd én mondom: „figyeljetek egek, hadd szóljak” (V.M. 32/1). 

Erre a halál angyala elment, majd másodszor is eljött. Mit tett erre Mózes? Kimondta Isten titkos nevét, mire a halál angyala elszökött onnan. De eljött hozzá harmadszor is. Akkor így szólt Mózes: mivel az Ég küldte, el kell fogadnom az ítéletet. És így szólt: „a szirt Ő, műve tökéletes…” (V.M. 32/ 4).

Rabbi Jichák tanította: Mózes lelke reszketett, amikor el kellett távozzon testéből. Mózes akkor így beszélt a lelkéhez: Mit szólsz hozzá, lelkem, hogy a halál angyala lesz az urad? A lélek így válaszolt: nem lesz az, mert a Szent –  legyen áldott – megígérte nekem, hogy nem ad a halál kezére – minthogy megszabadítottad lelkemet a haláltól, szemeimet a könnyhullatástól” (116. Zsolt. 8). Mózes ezt kérdezte: lelkem, hová szándékozol menni? A lélek így válaszolt: az Úr nevében fogok járni-kelni az élők országában. Mikor ezt meghallotta, mondta Mózes: „térj meg, lelkem, a te nyugodalmadba” (116.Zsolt.7). 

Rabbi Ábá tanította: mivel a lélek elhagyta őt, így szóltak az élők: „Tórát parancsolt nekünk Mózes”. És a fentiek válaszolták rá: „az Úr igazát és törvényét tette Izrael népe”.

Ekkor Isten dicsérte Mózest, mondván: „És nem támadott többé Izraelben olyan próféta, mint Mózes, akit ismert volna az Úr színről-színre” .(V.M. 34/10)
mazsihisz icon
Szeretnél értesülni új hírekről? Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy mindig friss híreket kapjon!

Ezek is érdekelhetnek