Szerdócz Ervin főrabbi: Jákob bizonytalansága érthető

2022. December 01. / 11:54


Szerdócz Ervin főrabbi: Jákob bizonytalansága érthető

– Jákob egyedül maradt, minden vagyon nélkül, de hite nem ingott meg. Tudta, érezte, hogy Isten sikeressé teszi útját, hiszen az embernek a saját erejéhez, tehetségéhez, kitartásához mérten mindent meg kell tennie a sikeressége érdekében – írja az újpesti főrabbi az aktuális hetiszakaszunk, a Vájécé kapcsán. 

„És elment Jákob Beér Sévából és ment Cháránba”
(I.M. 28/10)

Jákob a testvére halálos fenyegetése miatt elhagyta otthonát, Beér Sevát, és Cháránba utazott. Útközben elérkezik „a helyre”, ott alszik és álmot lát, melyben a földet a mennyel összekötő létrán angyalok fel- és lejárnak a felső és alsó világ között. Isten az álomban ígéretet tesz, hogy a földet, amelyen Jákob fekszik, leszármazottjainak adja. Reggel Jákob a követ, amelyen a fejét nyugtatta, felállítja oszlopkőnek, és fogadalmat tesz, hogy abból egykor Isten háza lesz (I.M. 28/10-22) Megkezdődik az Ősapa megpróbáltatása, sorsa kiteljesedik.

B’résit rábbá (68:2) szerint Ézsau fia, Elifáz elkobozta Jákob minden vagyonát. Jákob felidézi magában, hogy amikor Ábrahám elküldte Eliezert, hogy feleséget hozzon fiának, Izsáknak, a szolga tevékkel, értékes árukkal megrakottan indult útnak. Neki viszont üres kézzel kell feleséget keresnie.

Jákob történetének vallásfilozófiai kérdése: a kihívások, nehézségek elviselése megingathatja-e az emberben a Teremtőbe vetett hitet? Jákob neve közben Izraelre változik és ez némi támpontot ad a kérdésben.

„Segítségem az Örökkévalótól van.”
(121 Zsolt.2)

Jákob bizonytalansága érthető. Egyedül maradt, minden vagyon nélkül, de hite nem ingott meg. Tudta, érezte, hogy Isten sikeressé teszi útját. Isten azonban a világot nem annak természetes rendje szerint működteti. Az embernek a saját erejéhez, tehetségéhez, kitartásához mérten meg kell tennie mindent sikeressége érdekében.

Ábrahám a szolgáját, Eliezert értékes árukkal megpakolt tevékkel küldte útjára. Ábrahám tudta, hogy a szolgájából hiányzott, ami Jákobban megvolt. Jákobot „Istentudata” kísérte az önmegvalósulásához!

„És feltámad (felkel) a nap és lenyugszik a nap.”
(Préd 15.)

Rabbi Hija így tanítja: „És feltámad”, amikor Jákob Beer Sevában lakott. „...és lenyugszik a nap, amikor Jákob Horonba ment, mondván: „megpihent ott, mivel-hogy a nap lement.” (I.M. 28/11.) „...és az ő helyére siet, ahol feltámad”. Olvassuk továbbá: „Lefeküdt azon a helyen.” (I.M. 28/11.) Jöjj és lásd: a nap megvilágítja az egész világot, és a pályáján két irányba megy: „Siet délre és átmegy észak felé..” ( Préd. 1/6.) 

Az egyik határ jobb, a másik határ bal. Hogyan kell ezt érteni? 

„A dél melege az élet fáján a HESZED (szeretet), észak keménysége GEVURA (erő). Isten dicsősége (Sechina) ott van, ahol a nap lenyugszik. Jákob elment keletről, Beer Sevából, és nyugatra ment: És Horon felé tartott! (Zohár 147a.)

Rási tanítja: „Egy város ragyogása és dicsősége csökken, ha igaz ember elhagyja azt.”

Mire utalt ezzel?

„Így szól az Úr: Az én nevemet ne ismerje senki. Az én nevemet ki ne mondja senki. Én eltitkolom nevemet. Nem akarom, hogy tudjatok Róla, nem akarom, hogy éljetek Vele, nem akarom, hogy ajkatokra vegyétek. Mert láttam, hogy az Én Nevemben, melyet nem is ismertek igazán, már mennyi vért ontottak és mennyi rosszat tettek a földön.” (Kohelet Rabba 3/11)

Rási, a nagy Tóra kommentátor, aki az első keresztes hadjárat (1095-99) idején élt, tapasztalta, hogy minden város megsínylette a zsidók eltűnését. A

 „Gezerat SHUM” fogalom három város: Speyer, Worm és Majnz teljes zsidó lakosságának lemészárlását jelenti, ami az első keresztes háborúban történt. A keresztes hadjáratok véres eseményeit a zsidó túlélők örökítették meg az utókor számára. Eliezer ben Nathan, Salamon ben Somon Meintzban, valamint a bonni Efraim, a korszak költői, siratódalokban „kikkók"-ban énekelték meg testvéreik szenvedését. Ezeket a legtöbb zsinagógában recitálják. Sziván hó 20-án böjtnapon tartanak, és ilyenkor recitálják ezeket a szlichákat és kikkókat.

„Véres könnyekkel siratom Worms szent közösségét,
Szívemből jajkiáltás fakad Maintz megöltjeiért,
Igaz hősök voltak ők, kik az Úr szent nevéért haltak vértanúhalált.
Ó, Uram, ne hallgasd el kiontott vérüket,
Se a gyerekek vérét, kiket szüleik áldozatul hoztak e világra..."
mazsihisz icon
Szeretnél értesülni új hírekről? Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy mindig friss híreket kapjon!

Ezek is érdekelhetnek