Jom kipur a fronton: A zsidó katonák a harctéren is összegyűltek imára

2022. Október 03. / 14:27


Jom kipur a fronton: A zsidó katonák a harctéren is összegyűltek imára

Az 1870-ben kitört francia-porosz háborúban – amely Franciaország vereségével végződött – a porosz hadseregben mintegy 4700 zsidó katona harcolt. A háború egyik elhíresült mozzanata az volt, hogy amikor a porosz sereg a francia Metz város erődjét ostromolta, a zsidó katonák az ostrom közepette is nagy számban összegyűltek, hogy közösen imádkozzanak ros hásáná és jom kipur ünnepén.

Nem a francia-porosz háború volt az első Európában, amelyben nagy számban vettek részt zsidó katonák. A XIX. században a zsidókat besorozták az osztrák-magyar és a francia hadseregbe is, harcoltak zsidók az amerikai függetlenségi háborúban, az orosz hadseregbe pedig az 1820-as évektől már erőszakkal hurcolták el otthonukból a zsidókat katonai szolgálatra. A francia-porosz háború azonban más volt, mivel a porosz hadseregben nem erőszakkal besorozott zsidók harcoltak. Ennek az volt az oka, hogy a háború előtt nem sokkal megtörtént a zsidók egyenjogúsítása, úgyhogy mintegy 4700 zsidó voltaképpen hálából csatlakozott a német hadsereghez, hogy a hazáért harcoljon.

A porosz hadsereg 1870. augusztus 19-én vette ostrom alá a francia Metz erődjét, s a zsidó katonák reménykedtek abban, hogy a harc még az őszi nagyünnepek előtt véget ér. Ám beköszöntött ros hásáná, a zsidó újév, és Metz ostroma még mindig nem ért véget, így a zsidók – mintegy nyolc kilométerre az erődtől – egy Isaac Blumenstein nevű fiatal rabbi vezetésével imádkoztak újévkor. 

Majd következett jom kipur ünnepe, és az ostrom még mindig tartott. Az említett fiatal rabbinak felajánlották, hogy a hívekkel együtt tartsa meg a jom kipurt egy katolikus templomban, a rabbi azonban ezt visszautasította, inkább a saját és egyik lakótársa lakrészét alakította át ideiglenes imahelyiséggé, ahol az ünnep bejövetelekor két gyertyát gyújtottak, majd az imádkozásra 60-70 katona gyűlt össze. A beszámolók szerint az imára elment néhány porosz tiszt és a parancsnokság egyik főtisztje is, s egy katona utólagos elmondása szerint Blumenstein rabbi olyan felkavaró beszédet mondott, hogy többen elsírták magukat. 

metz3-500.jpgIsaac Blumenstein rabbi a hívekkel

Másnap a jom kipuri imádságokat szabadtéren tartották meg, a visszaemlékezések szerint a zsidó katonák az Örökkévaló kegyelmére bízták magukat, reménykedve abban, hogy az ellenség nem támadja meg őket. A rendkívüli eseményről az utólagos beszámolók alapján készült festményeken az látható, hogy habár a zsidó katonák a porosz hadsereg jellegzetes tüskés sisakját viselték (Pickelhaube), de közben sokan beburkolóztak az imakendőjükbe. Az ima alatt a nem zsidó bajtársaik távolról őrködtek. Egy zsidó katona beszámolója szerint több mint 1100 sziléziai és poznańi zsidó katona szeretett volna részt venni ezen a jom kipuron, ám az ostrom miatt sokukat szolgálatba helyezték aznap. Ennek ellenére több százan gyűltek össze a szabadban imádkozni.

metz.jpgHermann Junker festménye, amely nem a festő saját tapasztalatai, hanem visszaemlékezések alapján készült

A háború befejezése után, 1871-ben emlékkönyvet adtak ki a porosz hadseregben szolgáló zsidó katonák tiszteletére. A könyv a háború eseményein kívül tartalmazza a seregben harcoló összes zsidó katona nevét, s külön megemlíti azt a mintegy 70 zsidó katonát, aki a harctéren tanúsított bátorságért megkapta a rangos német katonai kitüntetést, a Vaskeresztet.

(Forrás: National Library of Israel/The Librarians)

mazsihisz icon
Szeretnél értesülni új hírekről? Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy mindig friss híreket kapjon!

Ezek is érdekelhetnek