Jom kipur 100 évvel ezelőtt Magyarországon: Háborús menekültek, hadiárvák…

2022. Október 04. / 07:50


Jom kipur 100 évvel ezelőtt Magyarországon: Háborús menekültek, hadiárvák…

Száz évvel ezelőtt, az 5683. zsinagógai évben a ros hásáná 1922. szeptember 23-ra, jom kipur pedig október 2-ra esett. Az alábbi összeállításunkban korabeli lapokból szemlézünk, s annak, aki végigolvassa a száz évvel ezelőtti cikkeket, bizonyára szomorúsággal telik meg a szíve. Hiszen másról sem szóltak, mint háborús menekültekről, szegényekről, hadiárvákról… 

Főkántor kerestetik Brassóban

A brassói zsidó hitközségnek száz éve nem volt kántora, ami kiderül abból a hirdetésből, amely az Uj Kelet 1922. július 11-i számában jelent meg, s amelyben már jó előre kántort keresnek az őszi ünnepekre. 

Pályázat.  
A brassói izraelita hitközségnek szüksége lesz a Rosch Haschonoh és Jom Kipur ünnepekre főkántorra. Ajánlatok alulirt elnökhöz íntézendők augusztus 8-ig. Díjazás megegyezés szerint.
Dr. Kecskeméti Zsigmond, hitközségi elnök, Brasov. 

ÚK.jpg

Istentisztelet szegényeknek a Dohányban

Elődeink is gondosan odafigyeltek arra, hogy azok se maradjanak ki a nagyünnepek áhitatából, akiknek nemm jut templompénzre. Íme egy rövidhír Az Ujság 1922. szeptember 17-i számából:

Főünnepi istentiszteletek tisztviselők, egyetemi hallgatók és menekültek számára. Hogy a templomlátogatás azok részére is lehetővé tétessék, kiknek nem volt módjukban templomi jegyet szerezni, a pesti izr. hitközség a folyó évi ujév (Ros Hasonó) és engesztelő nap (Jom Kipur) alkalmából is rendez a dohány-utcai templomban ugy férfiak, mint nők számára ünnepi istentiszteletet, szabad bemenettel.
Ezen istentiszteletek ujév mindkét napján déli félegy órakor, az engesztelő napon délután félkettő órakor kezdődnek.

AU.jpg 

Miskolc: Gondoljanak hitfeleink a hadiárvákra!

Nem is kell külön kommentár ahhoz  a szívszorító kérelemhez, amely Miskolc egykori napilapjában, a Reggeli Hirlapban jelent meg 1922. szeptember 28-án:

Kérelem az izr. hadiárvák érdekében. A Jom-Kipur ünnep alkalmából tisztelettel felhivjuk hitfeleink szives figyelmét a hadiárvák szomoru sorsára. A szent napon jusson eszébe a családapáknak az a sok ártatlan csöppség, aki édes apját a háboru vérzivatarában vesztette el s akiket nem ölel magához az édes apa áldott karja. Ezen szerencsétlen gyermekek segélyezése érdekében kérünk mindenkit, aki e szent napon a Thora elé járul, ne feledkezzék meg róluk s akit nem is hívnak meg a Thorához, juttassa el adományát a hitközségi irodába. A hitközség Elnöksége.

RH.jpg


Brassó: Imádságok a Világ Alkotójának trónja felé

Brassóban alighanem sikerült főkántort alkalmazni az ünnepekre, az alábbi cikkből ugyanis – amely a Brassói Lapok 1922. október 1-i számában jelent meg – nincs szó róla, hogy a helyi hitközség kántor nélkül maradt volna. 

– Jom-Kipur. A nép nyelve hosszu napnak nevezi zsidó polgártársainknak az őszi hónapokban beállani szokott legnagyobb ünnepét, az engesztelés napját. Vasárnap, október 1-én este kezdődik, de már a szürkület beállta előtt templomba mennek és másnap estig három esti csillag megjelenéséig szigoru böjtben és megbánásban imádkoznak az engesztelésért és a megtisztulásért. A tiz bünbánó nap utolsója a Jóm Kipur, amikor lezárul az Életkönyve és jövendő sorsok megpecsételtetnek. Irgalom és könyörületért szállnak ősrégi, bánatos dallamu imádságok a Világ Alkotójának trónja felé. Ez a nap közel hozza egymáshoz a Kol-Nidré hangjainál és a mea culpa csöndes zokogásánál a jámbort és hitetlent, a szegényt és gazdagot, az egész világon szétszórt Izráel gyermekeit…

BL.jpg

(Összeállításunk az Arcanum Digitális Tudománytár adatbázisai alapján készült.)

(Címlapkép: Több mint 100 éves jom kipuri jelvény a Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár gyűjteményéből)

mazsihisz icon
Szeretnél értesülni új hírekről? Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy mindig friss híreket kapjon!

Ezek is érdekelhetnek