Választott nemzet – Hiánypótló kötet Marczali Henrik történész munkásságáról

2023. Február 23. / 14:18


Választott nemzet – Hiánypótló kötet Marczali Henrik történész munkásságáról

– Marczali Henrik a 20. században elsőként alkalmazta a forráskritikai megközelítést történetírói munkásságában és vezette be a hazai tudományos életbe. Német, francia és angol kollégái között nagy hírnévnek örvendett, egyik angol kortársa 1913-ban a magyar történettudomány legkiválóbb teljesítményeként értékelte munkásságát – írja az OR-ZSE beharangozója Dénes Iván Zoltán új, 2022 végén megjelent monográfiájának bemutatója kapcsán. 

Dénes Iván Zoltán új, Választott nemzet című könyve az egyik legnagyobb magyar történész, a zsidó származású Marczali Henrik (1856-1940) életét és munkásságát mutatja be. A kötet a Balassi Kiadó gondozásában jelent meg.

mh.jpg

Az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem (OR-ZSE) ajánlója ezt írja a történészről és a kötetről: „Marczali Henrik a 20. században elsőként alkalmazta a forráskritikai megközelítést történetírói munkásságában és vezette be a hazai tudományos életbe. Német, francia és angol kollégái között nagy hírnévnek örvendett, egyik angol kortársa 1913-ban a magyar történettudomány legkiválóbb teljesítményeként értékelte munkásságát. Tanítványai közül számos neves történész került ki. A monográfia ezt a rendkívül színes életutat mutatja be apja, Morgenstern Mihály rabbi marcali házától saját családjának József körúti lakásszalonján keresztül a Pesti Izraelita Hitközség Amerikai úti szeretetkórházáig".

(Forrás: OR-ZSE/Facebook)

A monográfiát dr. Schweitzer Gábor hab. egyetemi docens és (Nemzeti Közszolgálati Egyetem) és dr. Katona Attila egyetemi docens (Eötvös Loránd Tudományegyetem – Savaria Egyetemi Központ) fogja bemutatni az OR-ZSE könyvtárában február 27-én, jövő héten hétfőn délután 6 órától (Bp., Scheiber Sándor u. 2. szám). 

A kiadó ajánlója

Marczali Henrik volt Magyarországon az első professzionális történetíró és a forráskritikát az oktatásban meghonosító egyetemi tanár. Öt monográfiát írt, több sorozatot szerkesztett, ezek közül számos kötetnek egyben szerzője is volt. Életműve több mint tízezer oldalt és csaknem félezer tételt tesz ki.

Tanítványai közül neves történészek sokasága került ki: Domanovszky Sándor, Szekfű Gyula, Eckhart Ferenc, Madzsar Imre, Hóman Bálint, Szentpétery Imre, Hajnal István, Gombos F. Albin, Tóth Zoltán, Szabó Dezső, Benisch Artúr, Grünwald Fülöp és Büchler Sándor

Az 1919-et követő kurzus berendezkedése idején nevét meghurcolták, kiszorították az egyetemről, 1924-ben Klebelsberg Kuno vallás- és közoktatásügyi miniszter nyugdíjazta. Az intézményes keretek nélkül is élete végéig keményen dolgozott.

A könyv rekonstruálja történeti elbeszélése témáit, alaptételeit és érvelését, elméleti előfeltevéseit, kulcsfogalmait, korszakolását és önazonosságát. A feldolgozás módszere eszmetörténeti és interdiszciplináris: a művek belső (tematikus) rekonstrukciója és historiográfiai kontextusba helyezése, a viták feldolgozása a kontextualista eszmetörténet beszédaktus-elméleti megközelítésén, a kulcsfogalmak meghatározásán, a diskurzusok elemzésén alapul.

A kötetet gazdag apparátus egészíti ki: képek és dokumentumok, valamint Marczali Henrik műveinek eddigi legteljesebb jegyzéke és meghirdetett egyetemi óráinak listája.

Dénes Iván Zoltán (1946) eszmetörténész, kutató, tutor, az Academia Europaea (London) tagja.

(Címlapkép: Marczali Henrik szobra. Fotó: Zsirai Tibor – Marcali Múzeum)

mazsihisz icon
Szeretnél értesülni új hírekről? Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy mindig friss híreket kapjon!

Ezek is érdekelhetnek

Zsidó világ
Szerdócz Ervin: A niszán hónap ünneplése