„Az Európában élő 2 millió zsidó nevében – nem hallgathatunk"

2023. Március 27. / 16:42


„Az Európában élő 2 millió zsidó nevében – nem hallgathatunk"

Az Európai Zsidó Kongresszus és az Európai Rabbik Konferenciája felszólítja az izraeli feleket, hogy folytassanak párbeszédet az országban kirobbant konfliktusról, Mint írják: „A diaszpórában élő zsidó élet léte nagyban függ attól, hogy mi történik Izraelben, és az izraeli társadalmat érintő belső megosztottságnak közvetlen hatásai vannak a diaszpórában élő zsidó közösségekre".

Dr. Ariel Muzicant, az Európai Zsidó Kongresszus elnöke és Pinchas Goldschmidt rabbi, az Európai Rabbik Konferenciája közösen jegyzi az alábbi közleményt, amelyet teljes terjedelmében adunk közre. 

A zsidó nép egysége a legfontosabb

Európa vezető diaszpóra szervezeteinek képviselőiként – megerősítve Izrael mint zsidó és demokratikus állam biztonsága és jóléte iránti, megingathatatlan elkötelezettségünket, amely a függetlenségi nyilatkozat elvein alapul – mélységes aggodalmunkat és szomorúságunkat fejezzük ki az Izraelben jelenleg tapasztalható éles megosztottság és az ebből következő, a zsidó nép egységét és egyetlen zsidó államunk biztonságát fenyegető veszély láttán.

Egy olyan időszakban, amikor Irán továbbra is fenyegeti Izrael létét, amikor az erőszak és a terror terjed Izraelben, és amikor a Hezbollah kihasználja a belső megosztottságot, hogy az északi határon keresztül támadjon, 

felszólítjuk a politikai spektrum minden oldalának vezetőit, hogy mérsékeljék a heves retorikát, tárgyaljanak a közös értékek alapján, és keressék azt, ami inkább egyesít, mint szétválaszt.

A diaszpórában élő zsidó élet léte nagyban függ attól, hogy mi történik Izraelben, és az izraeli társadalmat érintő belső megosztottságnak közvetlen hatásai vannak a diaszpórában élő zsidó közösségekre.

Történelmünk során sokszor a belső megosztottság és ellenségeskedés jelentette a legnagyobb veszélyt nemzetként való túlélésünkre. Azok, akik Izrael elpusztítására törekszenek, csak ezen a megosztottságon keresztül találhatnak segítséget és támogatást. 

Nem engedhetjük, hogy a zsidó nép két évezredes álma, amelyért oly sokan áldozták fel életüket, veszélybe kerüljön. Ezért ebben a késői órában felszólítjuk az összes felet, hogy távolodjanak el a szakadék szélétől, és keressenek olyan megoldásokat, amelyek az erőszakmentességen, az igazságosságon és a kollektív felelősségvállaláson alapulnak Izrael minden polgára iránt.

Az Európában élő 2 millió zsidót képviselő 42 közösség nevében nem hallgathatunk, amikor közös jövőnk forog kockán.

Csatlakozunk az Európai Rabbik Konferenciájának felhívásához, hogy ádár hónap 29-ét az ima és az elmélkedés napjává nyilvánítsuk, hogy imádkozzunk Jeruzsálem békéjéért, ahogyan a 122. zsoltár írja:

„Kívánjatok békét Jeruzsálemnek! Legyenek boldogok, kik téged szeretnek! Legyen békesség falaidon belül, legyen boldogság palotáidban! Testvéreimért és társaimért  mondom: békesség neked!”

(Címkapkép: Ri Butov/Pixabay)

mazsihisz icon
Szeretnél értesülni új hírekről? Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy mindig friss híreket kapjon!

Ezek is érdekelhetnek