Harsányi László: Az OMIKE Művészakció és más menedékek 1. rész

2023. Március 07. / 12:01


Harsányi László: Az OMIKE Művészakció és más menedékek 1. rész

1939-ben, az első két zsidótörvény életbelépését követően az OMIKE (Országos Magyar Izraelita Közművelődési Egyesület) a Pesti Izraelita Hitközséggel szoros együttműködésben létrehozta a Művészakciót, a fellépési lehetőségeiktől, kenyerüktől megfosztott zsidó művészek számára. Ebben a nagysikerű kezdeményezésben 1944. március 19-ig (az utolsó kutatási eredményeim szerint) 534 színész, énekes, zenész, táncos, festő, szobrász, író jutott bemutatkozási lehetőséghez és így szó szerint éltető levegőhöz.

A korábbi közlés-sorozatom (Zsidó művészek a viharban) folytatásaként e hasábokon időről-időre bemutatok majd egy kis részletet, érdekességet a Művészakció szervezetéről, műsorairól, és továbbra is megemlékezem majd egy-egy művészről az akkor és ott fellépők, kiállítók közül. Szerepelnek szándékom szerint azok a Művészakción kívüli kísérletek is, amelyek átmeneti menedéket biztosítottak az érintett művészek számára.

Miért is volt szükségük a zsidó művészeknek 1939-től menedékekre? 

Anélkül, hogy itt és most belebonyolódnék az akkori politika és benne a zsidótörvények történetébe és hatásaik taglalásába, egy intézményről az új sorozat elején feltétlenül írnom kell. Ez pedig a Színészkamara, hivatalos nevén a Színművészeti és Filmművészeti Kamara, amely az első zsidótörvény alapján kezdte meg működését 1939 januárjában. 

A zsidó vallású (izraelita) tagok arányát húsz százalékban korlátozták a Kamarában. 

A kamarai tagság hiánya lehetetlenné tette a színházi „munkavállalási” szerződések megkötését. (Ez igaz volt a színházak nem színész – zenész, táncos, technikai, pénzügyi, stb. személyzetének – tagjaira is.)

Hungarista-omike-cikk.jpg

A színésztársadalom teljes megosztottságát, amelyet a második zsidótörvény és az ezt követő faji törvények, rendelkezések még csak tovább erősítettek, talán legplasztikusabban az akkor 32 éves Fellegi István színész, rendező mutatta meg az Egyenlőség 1938. augusztus 4-i számában megjelent cikkében. Íme, egy részlet:

„Ugye nem veszed zokon, kedves kollégám, hogy szerény soraimmal zavarlak. Jól tudom, mostanában sok a dolgod, tegnap is találkoztam veled a színház folyosóján, hónod alatt vastag kéziratcsomagot szorongattál, zsebeid tele voltak azokkal a még nem régen ismeretlen című újságokkal, amelyekből hihetetlen rövid idő alatt megtanultad az új idők divatos szólamait. Megtanultad és dicséretes kitartással hirdetted, hogy nekem és a hozzám hasonló „rendezetleneknek” nincs helyük a magyar színpadon.”

Fellegi István-omike-uj.jpg

Az előkészítő bizottság három hónapi munka után összesen 1682 tagot vett fel a Színészkamarába. A korabeli lapok hiányos adatai alapján végzett számításaim szerint összesen 123 budapesti és 327 vidéki színész maradt ki ekkor a Kamarából. Ennek oka lehetett a megfelelő okmányok hiánya, vagy ezek beadásának elmulasztása. Az adatokból nem állapítható meg, hogy hányan voltak, akiket kifejezetten zsidó vallásuk miatt nem vettek fel a Kamarába. Számuk minimum 70-80 főre volt tehető.

A második zsidótörvény után a zsidó kamarai tagok arányát 6 százalékra csökkentették, és az érintettek köre már nem csupán az izraelita vallásúakra, hanem a zsidó származásúak egészére kiterjedt. (Itt és most eltekintek az érintettség kissé bonyolult leírásáról.) Összesítő adat nincs arról, hogy ezek a változások milyen újabb hullámot indítottak el, mekkora volt a kamarai tagságukat elvesztő, vagy oda hiába felvételiző színészek, színházi zenészek, stb. száma.

Kiss Ferenc-omike-uj.jpg

A Színészkamara vezetése és tisztségviselői árgus szemekkel vizsgálták a színházak működését, hogy azok maradéktalanul betartják-e a rendelkezéseket. Rengeteg figyelmeztetésről, előadások betiltásról adtak hírt a korabeli újságok. Íme, példaként egy, amelyet Az Est 1939 februárjában közölt a Városi Színházban már korábban betiltott, majd mégis bemutatott „A corneville-i harangok”-ról: 

Most váratlan fordulat történt az ügyben. A színházi kamara közölte a Városi Színház igazgatóságával, hogy kilenc zenésznek – akik nem tagjai a kamarának – azonnal távoznia kell a zenekarból, ellenkező esetben nem engedélyezi az előadást.” 

Az igazgatóság engedni volt kénytelen és másokat szerződtettek a zenekarba.

magyar-szinészet-omike-uj.jpg

A kamarai intézkedések számtalan képtelen helyzetet hoztak létre. 

Erre példaként idézek a Kis Újság 1939. márciusi cikkéből, amely a ligeti mutatványosoknak a kamarai intézkedésekkel kapcsolatos gondjairól szólt:

„Nagy izgalom uralkodik a Népligetben. […] A szezon indulásakor a komédiák tulajdonosai, érdeklődésünkre, olyan utasítást kaptak, hogy idén a Népligetben érvényesülnie kell a számaránynak. El kell bocsátaniuk a zsidó bohócokat, artistákat, kikiáltókat és egyebeket, ha azok fölötte vannak a százaléknak. A dolog azonban nem olyan könnyű, mint amilyennek látszik. mert megeshet, hogy valamelyik társulatnál zsidó az altestnélküli nő és zsidó a törpe bohóc, bajos helyettük hasonló zsánerű keresztényt találni.”

És álljon itt egy valódi álhír is a Magyar Élet , „Ne írja meg Szerkesztő Úr!” 1939. áprilisi rovatából:

„… a budapesti művészkörökben mesélik a következő viccet: Betiltották a Hófehérke és a 7 törpe filmet. Éspedig azért, mert a hét törpe közül kettő nincs benne a színészkamarában.”

Szerződésének lejártával és újabb szerződések hiányában egyre több zsidó származású művész került az utcára.

Voltak kísérletek a jobboldali körök, még inkább a szélsőjobboldaliak részéről zenei- és képzőművészeti kamarák létrehozására is, de ezek sikertelenül végződtek.

Nem tudjuk átérezni, hogy mit jelentett a kamarai tagság elutasítása az érintett színészek számára. Ennek példájára ezért álljon itt egy pár mondat Keleti László azokban az években megjelent könyvéből (Keleti László: Pesttől-Pestig, Budapest, szerzői kiadás, é. n., 4.): 

„Megalakult a színészkamara! Közöljük a felvett tagok hiteles névsorát! Reszketett kezemben az Újság, amíg átnéztem a névsort. Kerestem a nevemet. Nem találtam. Már szólni akartam Valinak, de azután még egyszer és újra meg újra átolvastam. Sehol nem találkozhattam a nevemmel. Az arcom sápadt lehetett, a kezem reszketett, mert Vali ijedten szólt rám: 

Mi van veled, az Istenért?!
Semmi… semmi… csak… Eltoltam magam elől a tányért és üresen bámúltam a levegőbe.
Vali türelmetlenkedett:
Mégis mi történt?… Semmi, fiam… csak… csak ebben a pillanatban megszűntem színésznek lenni…
Megőrültél?
Dehogy… Még nem… Csak nem vettek fel a kamarába.”

Keleti László Színházi Élet 1930. 27.jpg

A helyzet orvoslására, a kamarából kimaradt és állás nélküli izraelita (ezt a szűkítést majd máskor megmagyarázom) színészek és egyidejűleg a többi művészcsoport helyzetének megsegítésére kezdték megszervezni a Művészakciót, a Pesti Izraeli Hitközség bizonyos vezetői és egyes jelentősebb kapcsolatokkal rendelkező színészek.

Erről majd a folytatásban, máskor.

Irodalom:

Harsányi László: „Őrségváltás” a kultúra területén.
A Művészeti kamarák, 1938-1944.
Tanulmányok a Holokausztról X. 13-58. Szerk.: Randolph L. Braham, Múlt és Jövő, 2019.

Képek:

1.) A Hungarista Mozgalom javaslata a Színészkamarai választásokra OSZK Színháztörténeti Tár
2.) Fellegi István fotója OSZMI Archívum
3.) Kiss Ferenc a Színészkamara elnöke. hangosfilm.hu
4.) A Magyar Színészet-nek, a Színészkamara hivatalos lapja legelső számának címlapja
5.) Keleti László, Színházi Élet 1930. 27.

mazsihisz icon
Szeretnél értesülni új hírekről? Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy mindig friss híreket kapjon!

Ezek is érdekelhetnek

Zsidó világ
Szerdócz Ervin: A hazugság életveszélyt jelent
Zsidó világ
Pészach 2023 / 5783: különleges széderek a világ körül
Megemlékezések
Búcsú Bajkai Istvántól
2023. Április 24. / 09:34

Búcsú Bajkai Istvántól