Szerdócz Ervin: Talmudi példa az önhittség szomorú következményeire

2022. Szeptember 22. / 14:10


Szerdócz Ervin: Talmudi példa az önhittség szomorú következményeire

– A „gyökér, mely mérget és ürmöt hajt” szavainak első betűi a sófár kifejezést adják. A sófár a ros hásánái bűnbánó napok elengedhetetlen tartozéka. A sófár hangja „kigyomlálja az emberek szívéből mindazon haszontalan gyökereket, melyek testüknek és lelküknek is egyaránt ártalmasok” – írja aktuális hetiszakaszunk kapcsán az újpesti főrabbi.

„Mert ez a parancsolat, amelyet neked a mai napon parancsolok, nem, nem elérhetetlen neked és nem távol eső! Nem az égben van.
(V.M. 30/ 11-12.)

Rabbi Jichák kérdezte: „Mikor van hozzád közel Isten kinyilatkozott igazsága?". A válasza: „Nem akkor, amikor az égben van, hanem amikor a szádban és a szívedben van, vagyis amikor hangosan ejted ki szádon a tanultakat. Az ember három szervével szolgálja Istent: ajakkal, szívvel és a kézzel. Ajkunkkal tanuljuk a Tórát, szívünkkel imádkozunk és a kezünkkel teszünk jót.” (Talmud Eruvin 54a)

Cháim Meir vizsnyici rabbi (1887-1972), tanította:
– A nép körében tapasztalható széthúzás okán Mózes mondta az Örökkévaló nevében: „nem egyedül veletek kötöm ezt a szövetséget”. (V.M.29/13). Istennek, a zsidó néppel kötött szövetsége nem személyes, hanem a nép egészével köttetett, és akkor fenntartható, ha a zsidóságon belül egység uralkodik, és közös akarattal törekszünk nem személyes, hanem közös céljaink megvalósítására.

Íme, egy talmudi példa a személyes büszkeség, az arra épülő érdek érvényesítésére és annak szomorú következményeire:

Történt, hogy a szokásos égetett tégla helyett agyagból kígyóformát készítettek, amelynek belsejébe homokot helyeztek. (Az volt a terv, hogy az agyag használat közben kiég.) Raktak belőle sütőkemencét, amit Eliezer rabbi tisztának, tehát használhatónak ítélt. Rabbitársai kérdezték kétkedve: lehet-e használni? Hiszen az agyag tisztátalan (tume). A rabbik többsége szerint a kemence „tume” lett. Azon a napon rabbi Eliezer – döntvényei helyességének igazolására – megválaszolta a világ minden kétséges kérdését. Társai azonban nem fogadták el. 

Rabbi Eliezer saját védelmére azt mondta nekik: ha igazam van, érveljen mellettem a szentjánoskenyérfa. Erre a fa felemelkedett helyéről és arrébb ment 100 ámát (métert). 

Mondták neki: egy fa nem igazolhatja döntésedet. 

Erre mondta társainak: ha az igazság az én oldalamon van, érveljen mellettem a Jordán vize. Erre a víz folyásának iránya megváltozott és forrása felé kezdett folyni. 

Társai mondták neki: ne használd bizonyítéknak a folyót! 

Mire rabbi Eliezer így szólt: akkor tanúskodjon mellettem a Tanház fala. Erre a falak dőlni kezdtek.

Rabbi Jehosuá a rájuk dőlő falakra kiáltott: ha vita van köztünk, miért avatkoztok bele? Erre a falak – rabbi Jehosua tiszteletére való tekintettel – nem dőltek tovább, de Eliezer tiszteletére nem is egyenesedtek ki. 

Erre mondta rabbi Eliezer: ha igazságom van, az ég érveljen mellettem! 

Erre egy égi hang hallatszott: Mi bajotok van rabbi Eliezerrel? Mindenben, amit mond, igaza van! 

Erre rabbi Jehosua felpattant helyéről és mondta: „nem az égben van!” 

Mi jelent az, hogy nem az égben van? Mondta erre rabbi Jirmijachu: Miután megkaptuk a Tórát a Szináj-hegyen, nem figyelünk égi hangra. Ugyanis az áll a Tórában: „kövesd a többséget”. 

Mentek és találkoztak Elijachuval (Illés prófétával). Kérdezték tőle: mit csinál az Örökkévaló? Elijachu válaszolt: elmosolyodott azon, amit mondtatok és ezt mondta: „Legyőztek a fiaim!”.

Azon a napon előhoztak mindent, amit Eliezer rabbi előbb tisztának tartott. Tűzben elégették és őt kiközösítették. Kérdezték egymástól: ki menjen, hogy tudassa vele? 

Mondta rabbi Akiva: majd megyek és elmondom neki. Társai figyelmeztették: csak akkor menjen, ha eléggé felkészült, előfordulhat ugyanis, hogy amint kimondta rabbi Eliezernek a végzést, az egész világot lerombolhatja az Ég. 

Mit csinált erre rabbi Akiva? Fekete ruhát és taleszt vett magára, leült Eliezer rabbi mellé 4 ámá távolságra (mert nem volt szabad megközelíteni azt, akit kiközösítettek). Kérdezte rabbi Eliezer rabbi Akivát: miben különbözik ez a nap, hogy távol ültél le tőlem? Mondta erre Akiva rabbi: úgy tűnik, társaid eltávolodtak tőled. 

Rabbi Eliezer megtépte ruháját, levette cipőjét, leült a földre és zokogott, folytak könnyei. Ekkor a világ sújtva lett az olaj-, a búza- és a rozstermés egyharmadával. A nők kezében elromlott a dagasztott tészta. Borzasztó volt, mert amire rabbi Eliezer ránézett, az elégett. 

Amikor ez történt, Rabban Gamliel csónakban ült, s jött egy hullám, hogy elnyelje. Mondta erre: úgy tűnik, ez rabbi Eliezer miatt van. Mondott egy imát: Világ Ura, ismert dolog előtted: nem magam miatt adtam beleegyezésemet kiközösítésére, nem is házam miatt, hanem miattad tettem, hogy ne legyen vita Izraelben. Erre a Kineret-tó lecsillapodott. 

Ima Salom, Rabban Gamliel lánya, rabbi Eliezer felesége nem hagyta férjét, hogy leboruljon, nehogy annál is nagyobb szerencsétlenség jöjjön a világra. Jött egy szegény, kenyeret kért és Ima Salom adott neki. Rabbi Eliezer egyedül maradva leborult. Bejött felesége, férjét leborulva látva, rákiáltott: megölted apámat! Azon nyomban felhangzott a sófár és jelezte: meghalt Rabban Gamliel. A rabbi kérdezte a feleségét: honnan tudod, hogy atyád halott? Mire ezt válaszolta az asszony: Apámtól, Rabban Gamlieltől tudom, hogy minden ajtót bezárul egyszer, de a szív fájdalmának ajtaja soha sem zárul be. (Talmud Bava Mecia perek 4. alapján a talmudi szöveg felhasználásával.)

„Nehogy legyen köztetek gyökér, amely mérget és ürmöt hajt” (V.M. 29/17).

A „….gyökér, mely mérget és ürmöt hajt” szavainak első betűi a sófár kifejezést adják. A sófár a ros hásánái bűnbánó napok elengedhetetlen tartozéka. A sófár hangja „kigyomlálja az emberek szívéből mindazon haszontalan gyökereket, melyek testüknek és lelküknek is egyaránt ártalmasok”.

mazsihisz icon
Szeretnél értesülni új hírekről? Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy mindig friss híreket kapjon!

Ezek is érdekelhetnek