Szerdócz Ervin: Nem állhatunk egyhelyben az életben

2022. December 14. / 13:37


Szerdócz Ervin: Nem állhatunk egyhelyben az életben

„Nem állhatunk egyhelyben az életben, … gyarapodnunk kell. Az egyhelyben állás egyfajta meghátrálás, ha nincs emelkedés, az süllyedéshez vezet.” – írja az újpesti főrabbi a Vájésev hetiszakasz kapcsán.

„József… ifjú volt” (Mózes 1. 37.2.)

Menáchem Mendel Torem (1745-1815) rimanovi rabbi tanította: „Mindenki törekedjen olyannak lenni, mint József, mert a név (Joszef) azt jelenti: „hozzátenni”. Nem állhatunk egyhelyben az életben, … gyarapodnunk kell. Az egyhelyben állás egyfajta meghátrálás, ha nincs emelkedés, az süllyedéshez vezet.”

József tehetsége, kivételes képessége, előnyös külleme, már kora ifjúságától megmutatkozik… És valljuk be, József ezt saját előnyére ki is használta, de ez nem egyértelmű… Ősi felismerés, hogy a férfi három kihívásnak nem tud ellenállni. Ezek: a hatalom, a pénz és az asszony! A férfi hatalmát feladja pénzért, pénzét odaadja asszonyért Bölcs Salamon király figyelmeztet: „Mert parázna asszonyért egy cipó kenyérre jutsz, mert a férjes asszony a drága lélek vadásza!” (Péld.6/26)

Rási írta Józsefről: „Olyasmiket csinált, amit az ifjak szokta: haját igazgatta és szemeit ápolta, mivel igen szép volt.” Talmud Bráchot 42a írja: „Rabbi Ábájé mondta: ha belépett egy házba, áldás lett azon…, amint írva van: „Megáldotta az Örökkévaló az egyiptomi házát József miatt. (Mózes 1. 39.5). József sok viszontagság után Potifár házának vezetője lett (uo. 39:4), majd Potifárné figyel fel az ifjúra, „szemet vetett rá, és azt mondta, hálj velem!”. (39/7) József elutasította az asszony közeledését, de az tovább unszolta. Egy nap egyedül maradtak otthon. Rási szerint ez a nap „különleges nap volt, a méghozzá a promiszkuitás napja, amikor rajtuk kívül mindenki a bálványok házaiba ment. Potifárné, hogy Józseffel maradhasson, kivonta magát: „beteg vagyok, nem tudok elmenni.” József„bement a házba, hogy munkáját végezze” amikor szembekerült az asszonnyal.

A Talmud bölcseinek véleménye megoszlik abban, hogy valóban milyen meggondolásból maradt József a házban. Rav, amorita talmudi bölcs szerint, logikus, hogy munkáját végezze. Smuel rabbi kicsit kétkedőbb! Szerinte azért, hogy az asszonnyal, Potifárnéval „foglalkozzon”, és ahogyan az lenni szokott, az asszony az egyre forróbb helyzetben „…megragadta ruháját”.

A bölcsek tehát, csak nem tudnak elmenni a mellett, hogy József minden előzmény ellenére, mégis… „bement a házba”, ami beleegyezésnek tekinthető. Tudnia kellett, hogy „az asszonyok csak egy dologra gondolnak, tőlük nem is várható más, így a férfiak feladata lesz a szertelen asszonyok megfékezése, és az ellenállás.”… ezért: „Ne maradjon egyedül egy férfi egy, vagy (akár) két nővel (se). De egy nő két férfival egyedül maradhat. (Kidusin 80b.)

Rabbi Simon mondja: „Egy férfi egyedül maradhat (akár) két nővel, ha a felesége is vele van, mert a felesége vigyáz rá. …Két férfi egyedül maradhat egy nővel, mivel mindketten versengeni fognak a nőért, miközben „kifutnak az időből”. Egy férfi nem maradhat egyedül két nővel, mert a nők a férfival feltétlenül kikezdenek, és „megegyeznek mindketten rajta”. (u.o.)

Mondja Rav Júda Rava nevében: A férfiakat két részre kell osztani: megbízhatókra és megbízhatatlanokra. „Rava és Rav Júda mentek az úton, és egy nő jött velük szembe. Rava mondta Rav Júdának: Nemde a megbízhatóknak megengedett kettesben maradni egy nővel? Rav Júda azt válaszolta: Ki mondhatná, hogy te vagy én olyan megbízhatóak lennénk? (uo.)

Hát igen… a megbízhatóság!

„Rav Chija bár Ási szokása volt, hogy minden nap arcra borult, és bűnbocsánatért imádkozott: „Könyörületes Isten, óvj meg engem rossz (testi) ösztönömtől!” Egy nap a felesége kihallgatta őt és mondta magában: Évek óta megtartóztatja magát tőlem. Mi az oka, hogy nap mint nap ezt mondja? Egy nap, amikor Rav Chija a kertben tanult, felesége megváltoztatta külsejét, kicsinosította magát, és ide-oda sétált előtte. Rav Chija (aki nem ismerte fel) kérdezte tőle. Ki vagy te? Charusa (ismert prostituált volt abban az időben) vagyok és ma tértem haza. Rav Chija hált a „prostituálttal”, aki azt mondta a rabbinak: Hozd le nekem azt a gránátalmát onnan a fa tetejéről! Rav Chija felugrott, ment és lehozta. Ahogy hazaért, a felesége éppen a kemencét fűtötte be. Rav Chija tűzbe vetette magát. A felesége kérdezte: Mit művelsz? Azt mondta: ez és ez történt velem. Az asszony mondta erre: Én voltam (a prostituált). Nem hitte, amíg az asszony oda nem adta neki a jelet (a gránátalmát). Azt mondta (Rav Chija): „ettől még bűnös vagyok, mert el akartam követni a bűnt.”

Végül egy tragikus történet Bruriáról, rabbi Meir feleségéről, akit a Talmud nagyon okos, tanult asszonyként említ, és aki többször beleavatkozott vallástörvényi (halacha) vitákba és ilyenkor a bölcsek neki adtak igazat!

„Történt egyszer, hogy Bruria kigúnyolta a bölcseket, akik szerint a nőknek gyenge az akaratereje és könnyen befolyásolhatók. Addig mondogatta, hogy ez nem igaz, mígnem férje Meir egyszer elhatározta, hogy próbára teszi. Mit tett? Ment és rábeszélte hűséges tanítványát, hogy csábítsa el az okos asszonyt. Az, addig próbálkozott, míg sikerrel nem járt. Amikor Bruria megtudta, hogy a csábításra férje bíztatta az ifjút, szégyenében öngyilkos lett. Meir pedig kénytelen volt száműzetésbe menni…” (Avoda Zara 18)

Hát igen! Végül is... „férfinak és nőnek teremtette őket”! (Mózes 1.1.27)

mazsihisz icon
Szeretnél értesülni új hírekről? Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy mindig friss híreket kapjon!

Ezek is érdekelhetnek