Szerdócz Ervin: Az igazság „üldözésében” ki az üldöző és ki az üldözött?

2022. Augusztus 31. / 16:44


Szerdócz Ervin: Az igazság „üldözésében” ki az üldöző és ki az üldözött?

– Az igazság elérésére, kiderítésére csak és kizárólag becsületes módon lehet törekedni. Az igazság megítélésében érvényesül a személyes elv: „Az igaz önmagában nem attól igaz, hogy igaz, hanem attól, hogy az én igazam”. De a személyes igazságot, mint célt, nem szentesíti az igazság elferdítésének eszköze – írja aktuális hetiszakaszunk, a Softim kapcsán az újpesti főrabbi.

„Az igazságot, az igazságot kövesd!"
(V.M.17/7)

A felszólításban kétszer fordul elő az „igazság” szó. Mi az igazság?

Bává Meciá 30b tanítja: „Jeruzsálem azért pusztult, mert szigorúan a törvények szerint ítélkeztek, és nem mentek a törvény betűi mögé (lifnim misurát hádin), hogy értelmezzék azt”. Szűkebb értelemben az igazságnak több oldala, „arca” van. Az igazságot meg kell vizsgálni a tények és körülmények minden szempontja szerint.

Rabbi Bunam psiszhai rabbi szerint az „igazság” kétszeri említése arra tanít, hogy „igazságot csak igazság által lehet elérni”. Az igazság elérésére, kiderítésére csak és kizárólag becsületes módon lehet törekedni. Az igazság megítélésében érvényesül a személyes elv: „Az igaz önmagában nem attól igaz, hogy igaz, hanem attól, hogy az én igazam”. De a személyes igazságot, mint célt, nem szentesíti az igazság elferdítésének eszköze.

Jehosuá ben Práchjá mondta:
„...minden embert, a jó oldaláról ítélj meg…” (Ávot 1/6.)

Jó oldaláról, de igazsággal. Vannak helyzetek, amikor kénytelen az ember kedvezőtlen ítéletet hozni. Az igazság kétszeri említése arra tanít, hogy nem lehet (nem szabad) erőltetett jóindulattal, de az előítélet rosszindulatával sem megítélni embertársainkat. Törekedni kell az arany középúton (svil házáháv) mezsgyéjén maradni. „Ráv Ási szerint az arany középút a törvény szigora, és a kompromisszumra való törekvés között van!” (Szanhedrin 32b)

A tórai mondatban a „kövesd” szószerinti értelme: „üldözd”. Ebben a kontextusban felmerül a kérdés, hogy igazság „üldözésében” ki az üldöző és ki az üldözött!?

A Talmud Oholot 7/6-ban az „Igazság (valóság) üldözésének” különös, egész különleges példával szolgál:

„Ha egy nő nehezen szül, felvágják a gyermeket a méhében, és testrészenként emelik ki, mert a nő élete megelőzi a gyermek életét. De ha gyermek nagyobb része már látszik, nem érnek hozzá, mert nem lehet elvetni az egyik lelket a másik lélek miatt."

Ha a szülő nő élete veszélybe kerül, akkor a még meg nem született életét „feláldozzák” azért, hogy mentsék a szülő nő életét. Ebben az esetben a születendő gyerek az „üldöző” aki anyja életére tör, a szülő anya az üldözött!

Ha viszont a szüléskor látszik az újszülött feje, az újszülött az üldözött és az anya az üldöző, (azzal, hogy nem tudja megszülni egészségben gyermekét) akkor az újszülött már lélekkel rendelkező lénynek számít, és nem lehet az egyiket elvetni a másik miatt. Az újszülöttet megmentik, még az anya élete veszélyeztetése esetén is. Az újszülöttnek ugyanis akkor, már „lelke van” és érvényesül a „Ne légy tekintettel a személyre" (V.M. 16/19.) olyan értelemben, hogy „ne helyezd előbbre szánalomból a gyengét az erősnél.”

A zsidó vallásgyakorlat, Sulhán Aruh IV. 15,2 disztingvál a szerint, hogy a szülő asszonynak van-e élő gyereke. Ugyanis először az árvák, majd az özvegyek ügyét kell előtérbe helyezni. Tehát a gyakorlatban a szülő nő életének mentése elsőbbséget élvez.

A bibliai héber nyelvben az igazság fogalomra két kifejezés van: אמת a való igazság, a tények igazsága. Ez az „isteni igazság”, melynek valós tartalmát egyedül Isten tudja. A másik a צדק „igazságosság”, a morális elv, mely szerint élnünk és cselekednünk kell. Más néven „földi igazság”. Ez utóbbi más értelmezésben azt is jelenti: „igazságot tenni"

Két út, két lehetőség! דרך אמת „a törvény útja” é דרך שלום „a béke útja”

Ebben az értelemben az „igazság”, mint fogalom, aktív jelzőt kap, melyben a meghatározó szempont a „béke keresése” melynél semmi sem lehet fontosabb! És ez által „Az igazságot, az igazságot kövesd!" magasabb szintű lényeggé szublimálódik:

„Békét, a békét kövesd!”


mazsihisz icon
Szeretnél értesülni új hírekről? Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy mindig friss híreket kapjon!

Ezek is érdekelhetnek