Az ortodoxok az EMIH-ről: Szörnyű és botrányos dolgokat műveltek

2023. Május 12. / 13:43


Az ortodoxok az EMIH-ről: Szörnyű és botrányos dolgokat műveltek

Szerző: Kácsor Zsolt

– Arról van szó, hogy egy zsidó csoport akar tönkretenni egy másik zsidó csoportot. Csak most nem fegyverrel akarnak tönkretenni egy zsidó közösséget, mint annak idején a nácik, hanem becstelen eszközökkel – hangzott el a Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség (MAOIH) tegnapi sajtótájékoztatóján. A téma az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (EMIH) által megpuccsolt MAOIH helyzetének elemzése volt.

– Sokan hibáztatnak engem a jelenlegi helyzet miatt, amit természetesen elfogadok, hiszen a közelembe engedtem olyanokat, akiket nem lett volna szabad. Számomra ebben az a legszomorúbb, hogy akiket a közelembe engedtem, vallásos kinézetű zsidók voltak – e szavakkal vezette be Deutsch Róbert, a Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség (MAOIH) elnöke a hitközség mai sajtótájékoztatóját, amelyen a Köves Slomó által vezetett Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (EMIH) és a MAOIH között kialakult súlyos konfrontáció hátterét és a konfliktus jelenlegi állását fejtették ki. 

deutsch.jpgDeutsch Róbert (jobbra), a MAOIH elnöke

Deutsch Róbert hozzátette:

– A Tórában az áll, hogy ne gördíts akadályt a vak elé, egyszerűbben szólva ne csapjál be senkit. Márpedig ha vallásos kinézetű zsidók ezt az egy tórai felszólítást, hogy ne csapjál be senkit, nem tartják be, akkor számukra a Tóra összes többi más törvénye érdektelen. Minden kritikát felülmúl, hogy amit a nácik nem tudtak befejezni, azt most, a holokauszt után pár évtizeddel egy zsidó csoport próbálja megtenni egy másik zsidó csoporttal, méghozzá olyan áron, hogy akár szétveri ezt a zsidó közösséget.

A sajtótájékoztatón Deutsch Róberten kívül Hegedűs Pál, Szántó-Várnagy Binjomin rabbi, Zév Paskesz rabbi, az izraeli Smuel Yaari rabbi vett részt, interneten pedig bekapcsolódott Michoel Scharf rabbi Londonból.

Hegedűs Pál kifejtette: amit az EMIH elkövetett a MAOIH ellen, az szörnyű és botrányos mind emberi szemszögből, mind isteni szempontból. Mint mondta, „ügyeskedések, joghézagok keresése és kihasználása, közgyűlés előtti tömeges tagbelépések, értelmükből kiforgatott szavak, az alapszabály gyökeres átformálása az új tagok szavazataival”, ezek jellemezték az EMIH tevékenységét a MAOIH megszerzésére.

E jelenségekről – mint Hegedűs Pál fogalmazott – „az embernek nem az jut eszébe, hogy egy vallásos közösséget jellemeznek, hiszen ezek a ténykedések méltatlanok egy vallásos közösséghez”. Szerinte ez az eset a régi időkből eszünkbe idézi a török janicsárokat, akik a várba való beszivárgással foglalták el Budát, a mai időkből pedig a választások előtti tömeges átjelentkezéseket idézi egy másik választókerületbe.

– A nem zsidó társadalomban is elhűlve figyelik az eseményeket, de zsidó szemmel nézve az történt, hogy az elkövetett tisztességtelenségekkel lebontottak egy vallási falat – jegyezte meg Hegedűs Pál.  

Kifejtette: ami a 2021 januárja után történt tömeges tagbelépéseket illeti, a MAOIH a felmerült aggályok miatt felülvizsgálta az új tagok belépését, majd a MAOIH saját bét dinje, vallási bírósága úgy határozott, hogy nem tekinti érvényesnek az új tagok belépését. A bét din úgy határozott, hogy ezek az emberek tartózkodjanak a közgyűléseken való részvételtől és szavazástól. A szóban forgó tagok azonban a MAOIH bét dinjének döntését nem fogadták el, ami egyenlő a rabbinikus tekintély elutasításával, ilyen nem fordulhat elő egy hitközségben. A rabbinikus tekintély elutasításával azt az ortodoxiát kérdőjelezték meg, amelynek a tagjai szerettek volna maradni, és e cselekedettel leromboltak egy vallási falat – mondta Hegedűs Pál.

Szántó-Várnagy Binjomin rabbi elmondta: sajnos kívülről, nem zsidó közegből úgy tűnhet, hogy a chabados EMIH és a MAOIH között vallási szempontból nincsen különbség, holott az EMIH és a MAOIH éppen ellentétei egymásnak. A MAOIH vallási értelemben a béke és nyugalom szigete, a MAOIH senkire nem akarja ráerőltetni a maga akaratát, míg a Chabadnál térfoglalás folyik.

– Bennem nagy feszültséget okoz, a Chabadnál úgy gondolkodnak: „ha te nem abban a  csapatban vagy, amelyben én, akkor az probléma”, és ez a gondolkodásmód önmagában is igen súlyos – mondotta Szántó-Várnagy Binjomin. – Most annak vagyunk a tanúi, hogy ez a gondolkodásmód gyakorlati tettekben fejeződött ki, és megjelent a történtek mögött az anyagi aspektus is. 

Kifejtette: most az EMIH azt mondja, hogy a MAOIH-nál minden úgy fog maradni, ahogy volt, de sajnos a Chabaddal kapcsolatos nemzetközi és hazai tapasztalatok azt mutatják, hogy ezt nem lehet elhinni. Szerinte nem lehet elhinni, amit mondanak, már az sem volt etikus, ahogyan idekerültek, áthágták a törvényeket, és aki áthágja a törvényeket, utána bármilyen szép és kedves dolgokat mond, abban nem lehet többé bízni és vezetőnek elfogadni.

Hegedűs Pál a sajtótájékoztató moderátoraként arról kérdezte az Izraelből érkezett Smuel Yaari rabbit, hogy mit gondol az egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkárság azon érvéről, hogy az új tagságnak azért nem kell elfogadnia a bét din döntését, mert a MAOIH alapszabályában a bét din nem szerepel.  

– Egy ortodox hitközség alapszabályában nem is kell benne lennie a bét dinnek, hiszen az ortodox világban a rabbi szavát mindenkinek el kell fogadnia – mondta Smuel Yaari rabbi. – Ez olyan evidencia, amit fölösleges alapszabályban rögzíteni, hiszen az ortodox hitközségek a rabbinikus tekintély elfogadásának elvén működnek. Alapvető dolog, hogy amit a rabbi mond, az úgy lesz.  

A MAOIH-ba tömegesen bejelentkezett új tagokról Smuel Yaari rabbi azt mondta: ők „becsempészték magukat a hitközségbe”, és mivel a bét din úgy döntött, hogy felfüggeszti őket a tagsággal együtt járó jogaik gyakorlásától, nekik a vallási bíróság döntését el kellett volna fogadniuk. 

– Ezek az emberek fütyültek a vallási bíróság döntésére – jelentette ki a rabbi. – Micsoda dolog ez? Hiszen aki nem hallgat a rabbikra, az nemhogy elnök nem lehet egy hitközségben, de ki kell tagadni egy ortodox hitközségből. És ezek az emberek annak az izraeli bét dinnek a döntését is figyelmen hagyták, amely az ortodox zsidó világban a legnagyobb tekintély. 

A tájékoztatón elhangzott: a szóban forgó új tagok, akiknek a szavazataival illegitim módon átírták a MAOIH alapszabályát, az EMIH által üzemeltetett csengelei vágóhíd alkalmazottjai, tehát végső soron olyan fizetett dolgozók, akik a munkaadójuk utasításait hajtották végre. Róluk Smuel Yaari rabbi elmondta: nem is Magyarországon, hanem Izraelben élnek, nem aktív részesei a MAOIH életének. 

Elhangzott az is: minden határozat semmisnek tekinthető, amit az új tagok szavazataival fogadtak el, ugyanis ezek az emberek a MAOIH vallási bírósága szerint nem gyakorolhatták a tagságukkal együtt járó jogokat, azaz nem is szavazhattak határozatokról és új vezetők választásáról. 

A Londonból bejelentkező Michoel Scharf rabbi megerősítette izraeli kollégája szavait: az ortodox világban a bét din mondja ki a végső szót, ami sok-sok generáció óta így van, ez a zsidó élet veleje.

Michoel.jpgMichoel Scharf rabbi Londonból (a képernyőn balra) fejtette ki véleményét

Kérdés, hogy ha  a bíróság helybenhagyja a mostani helyzetet, és az EMIH által a MAOIH-ba került emberek kezében marad a vezetés, akkor a MAOIH saját vallási bíróságának lesz-e lehetősége arra, hogy – mint azt Smuel Yaari rabbi mondotta – kitagadja a közösségből az új tagokat. Erre a kérdésünkre  Smuel Yaari rabbi azt válaszolta: elméletileg ez lehetséges, de itt még nem tartunk, ez majd a jövőben dől el.

Zév Paskesztől azt kérdeztük, hogy miképpen zajlik a hitélet náluk múlt csütörtök óta, tehát azóta, mióta az új tagság által elnöknek választott Keszler Gáborék lezárták előlük a MAOIH irodáit. 

Zév Paskesz azt válaszolta: a Kazinczy utcai zsinagóga nyitva van, oda bemehetnek, és be is mennek, ott zajlik a hitélet, az imádkozás folyik, működik a mikve is. Kérdésünkre, hogy múlt csütörtök óta Keszler Gábor és a többi új tag részt vett-e a Kazinczy utcai zsinagógában istentiszteleteken, Zév Paskesz azt válaszolta: őket azóta egyszer sem látták ott.

A MAOIH vezetése – mint Deutsch Róbert elmondta – bírósághoz fordult az ügy tisztázására, mert bíznak a független magyar igazságszolgáltatásban, és abban, hogy a bíróság nekik ad igazat. Itt ugyanis a MAOIH belügyéről van szó – hangzott el –, a MAOIH belügyeiben egy államtitkárság nem illetékes, ez ellenkezne az egyház és az állam szétválasztásának elvével. 

 – Ebben az ügyben nincs középút – szögezte le Deutsch Róbert –, hiszen most arról van szó, hogy egy zsidó csoport akar tönkretenni egy másik zsidó csoportot. Csak most nem fegyverrel akarnak tönkretenni egy zsidó közösséget, mint annak idején a nácik, hanem becstelen eszközökkel. Aki most nem a jó oldalon áll, az ebben az esetben a rossz oldalon áll, más választás nincs. 

(A címlapképen jobbról balra: Deutsch Róbert, Hegedűs Pál, Smuel Yaari, Zév Paskesz, Szántó-Várnagy Binjomin)

mazsihisz icon
Szeretnél értesülni új hírekről? Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy mindig friss híreket kapjon!

Ezek is érdekelhetnek