Szerdócz Ervin: A szaploncai csodarabbi legkülönösebb esete

2022. Szeptember 15. / 12:42


Szerdócz Ervin: A szaploncai csodarabbi legkülönösebb esete

Egy különös és csodálatos ember egyike volt a világ 36 jámborainak, s egy csodás eset után elviharzott, mint a szél, mert nem fedhette fel ki is ő valójában. Róla mesél aktuális hetiszakaszunk, a Ki távó kapcsán az újpesti főrabbi. 

„Megver téged az Örökkévaló.... vaksággal...”
(V.M.28/28)

Szaplonca kis falu Máramaros megyében, közel Máramarosszigethez. A helység története „egén” egyszer megjelent egy „üstökös”: Joszef Meir Weiss rabbi, azaz Admor Szpinker. Messze földön híres csodarabbi volt. Sok meddő asszonynak, akikre a rebe áldását adta, fia született.

A szaploncai csodarabbi életében történt egy különös eset. Egyszer felkereste egy messzi földről jött haszid zsidó. Elpanaszolta, hogy lánya súlyos szembetegségben szenved. Voltak a fél ország szemorvosainál, de senki sem tudta meggyógyítani. Az ember újból és újból segítséget kért a rabbitól, de a rabbi nem ígért semmi jót. 

Végül a lány megvakult, és ennek híre eljutott a szaploncai rebbéhez. A rabbi üzent, hívatta az apát lányával. Amikor megérkeztek és a rabbi szobájába léptek, a rabbi felnézett a könyvből, amit olvasott és így szólt az apához: 

– Nézd, ember! Te is tudod, imáim meghallgatásra találnak, ha egy asszony gyereket szeretne. De a lányodért mondott imám nem nyitotta meg az ég kapuit. Nézd mi áll a könyvben, amit olvastam: „Most ugyan nem látni a fényt, mely ragyogó a mennyekben….” (Jób 37/20) Az „ÁTÁ” szó egyrészt az jelenti, hogy TE, de azt is, hogy MOST. Attól függ, hogy van írva. Én nem látom a fényt most. Nem tudok segíteni a lányodon! Menj a lányoddal Nagyváradra. A város utcáit három sósperec-árus járja, hangosan dicsérgetve árujukat: „Szépek a perecek, frissek a sósperecek!”. Akinek hangja a legnagyobb hatással lesz rád, az fogja visszaadni lányod szeme világát! 

A jámbor haszid úgy tett, ahogy a rabbi mondta. Meg is találta azt az embert, akinek a hangja szíven ütötte. Vett tőle egy perecet, majd megkérte, hozzon belőle egy kosárral a vendégfogadóba. A perecárus eljött másnap. A haszid bezárta mögötte az ajtót, és elmondta neki, amit a szaploncai rabbi mondott. Erre kereskedő kikelt magából, szemei villámokat szórtak! Ráförmedt az ijedt emberre: 

– Mit képzelsz rólam! Mi vagyok én, kuruzsló? Azonnal engedj ki szobádból, különben nem felelek magamért. Te oktalan! Nem tudod? „Az Örökkévaló parancsa világos, felvilágosítja a szemeket!” (19.Zsolt. 9.) Azonnal engedj ki, különben nem tudom, mit csinálok belőled, meg a rabbidból is. 

A szegény haszid ijedten kinyitotta az ajtót. A kereskedő elviharzott, mint a szélvész. Az ajtó becsapódott mögötte, mire a lány hangosan felkiáltott:

– Apám! Csoda történt! Látok!

Az apa az árus után futott, de sehol nem találta. Visszament a szaploncai rabbihoz és elmondta, mi és hogyan történt. A rabbi szelíden mosolygott: 

– Na látod... Elviharzott a szobádból, mint a szélvész? 

Ekkor kinyitotta a könyvet és mutatta a szöveget. 

– Látod? Ezt olvastam, amikor elküldtelek Nagyváradra: „Most ugyan nem látni a fényt, mely ragyogó a mennyekben". Olvasd hát a mondat folytatását! 

A férfi hangosan olvasta: „de a szél átvonul és megtisztítja (meggyógyítja) azokat!” A sósperec-árus ember egyike volt a világ 36 jámborainak. Elviharzott, mint a szél, mert nem fedhette fel ki is ő valójában!

Ez Joszef Meir Weiss rabbi, Admor Szpinker csodarabbi legkülönösebb csodája!

„Kelj föl, árassz világosságot, mert eljött a te világosságod és az Örökkévaló dicsfénye terád sugárzott; mert íme, sötétség takarja a földet és ködhomály a nemzeteket, de fölötted sugárzik az Örökkévaló és dicsfénye látható lesz rajtad.”
(Jesája 60/1-2)

mazsihisz icon
Szeretnél értesülni új hírekről? Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy mindig friss híreket kapjon!

Ezek is érdekelhetnek