Heisler András: A jócselekedet gyakorlása minden zsidó ember kötelessége

2022. Október 27. / 14:36


Heisler András: A jócselekedet gyakorlása minden zsidó ember kötelessége

– A MAZS-t, a BZSH Szociális Osztályát és a Mazsihisz Közösségi Szolgálatát a jövőben egy rendszerbe kell szervezni. Megszüntetve a redundanciákat, közös és egységes szemléletű munkára alapozva a jövőt – mondta Heisler András, a Mazsihisz elnöke a Pécsi Zsidó Hitközség Dr. Szántó László Szeretetotthonának tegnap megrendezett szociális konferenciáján. A rendezvény házigazdája Goldmann Tamás Mazsihisz-alelnök, a helyi hitközség elnöke, a szeretetotthon vezetője volt.

Tudomány és spiritualitás az idősellátásban címmel rendezett szociális tanácskozást Pécsett a Goldmann Tamás Mazsihisz-alelnök által vezetett Dr. Szántó László Szeretetotthon, amelyet a Pécsi Zsidó Hitközség működtet. 

A rendezvényen nyitó- és záróimát mondott Schönberger András pécsi főrabbi, majd a résztvevőket Heisler András, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (Mazsihisz) elnöke, Nyőgéri Lajos, Pécs város alpolgármestere, valamint (interneten) dr. Máté Gábor orvos köszöntötte. 

309953844_634685124827380_4891909852641215090_n.jpgA Mazsihisz elnöke köszönti a résztvevőket

Heisler András köszöntő beszéde: 

A szegények támogatása a Tórában fontos helyet foglal el. Törvényeink szerint joguk van az elhullatott kalászokat összegyűjteni, a mezőn felejtett kévék a rászorulókat illetik, a gabonaföld szélét pedig nem szabad learatni, hogy azt a rászorulók arathassák le, gondoskodva családjuk élelmezéséről.A zsidóság évezredek óta gondoskodik a szükséget szenvedő tagjairól. 

A zsidó szociális gondoskodásban a szociális-közösségi gondolat kiterjedt: a jócselekedet, a micve vallási előírás, ennek gyakorlása minden zsidó ember kötelessége – a nem zsidókkal szemben is. E törvények szellemiségére alapozva a rászorulók segítésének jelentős intézményi hálózata alakult ki a XX. század kezdetére. 

Egy felsorolás az egészségügyi ellátás és idősgondozás területéről: a Bíró Dániel Kórház, a Chevra Kórháza, a Nyilvános Ambulancia, a Bikur Cholim, az Ahavasz Reim Országos Felebaráti Szeretetegylet, az Aggok Házai, a gyermekvédelemmel foglalkozó Első Budapesti Szertartási Komaegylet, a Hanna Gyermekvédelmi Intézmény, vagy a szociális étkeztetéssel és segélyezéssel foglalkozó szervezetek, a Budapesti Orthodox Népasztal Egyesület, vagy a Gemilasz Cheszed

A felsorolás folytatható a sokszor országos jelentőségű intézményekkel. A Pesti Izraelita Hitközség Jótékonysági Ügyosztálya, a neológ diákokat segítő szervezetek, segélyalapok, alapítványok a Központi Diáksegítő Bizottság, az idősgondozás, a fogyatékkal élők gondozása, a Szabolcs utcai Hitközségi Kórház, a Poliklinika, a Weiss Alice Szülőotthon, az Izraelita Siketnémák Országos Tanintézete, a Vakok Intézete, a PIH fiú árvaháza, és a szociális étkeztetéssel foglalkozó szervezetek.

Az ortodoxia szociális intézkedéseivel a zárt vallási közösség fenntartását, a vallási szocializáció mélyítését szolgálta, míg a neológia szociális intézkedéset a többségi társadalom tagjaira is kiterjesztve növelte a neológ mozgalom országos elismertségét. 

Ezt a jelentős szociális hálót verte szét a holokauszt, majd az azt követő 40 éves vallásellenes rezsim és néhány intézmény alapműködésén túl évtizedekig semmiféle stratégia nem született helyreállítására. 

A Magyarországi Zsidó Szociális Segély Alapítvány (MAZSI holokauszttúlélőket segítő rendszerének működése kiválóan ellátja a leginkább rászoruló legidősebb korosztályt. Anakronizmus, de ez inkább gyengítette szervezetünk belső motivációját a megújulásra, hisz’ végeredményben a leginkább rászorulók, a túlélőink ellátása megoldott, s szervezetünk ennek tudatában sokáig a nyugodt semmittevés útját választhatta. Hiba volt! 

Talán 6-8 évvel ezelőtt eszméltünk és kezdtünk el tudatosan foglalkozni egy zsidó szociális rendszer kiépítésének gondolatával. Szembesültünk azzal, hogy egyre több másodgenerációs tagunk válik rászorulttá. 

Megalakítottuk ezért a Közösségi Szolgálatunkat, a Vezetőség elfogadott egy stratégiát a szociális rendszer fejlesztési irányairól, aztán a körülmények és a covid speciális világában eltértünk ettől. Szögezzük le: amit csináltunk, fontos volt, szükség volt a másodgenerációs és a JDC támogatásával megvalósult JadbeJad-krízisprogramokra.

Emellett éppen itt, a Pécsi Zsidó Hitközségnél meglévő tapasztalatokra és szakmai tudásra alapozva pécsi központtal megalakult a szociális rendszereinket támogató, államilag akkreditált Módszertani Központ, a Mazsihisz megkapta a MAZS Alapítvány alapítói jogait – azaz felelősévé vált a holokauszttúlélők ellátásáért, s legutóbb a Joint-nál pályázatot nyertünk a szociális rendszerünk építéséhez. Azaz, valami történik a Mazsihisz háza táján, s nem véletlen, hogy a Pécsi Zsidó Hitközség elnökeként, a Módszertani Központ vezetőjeként a Mazsihisz egyik alelnöke, Goldmann Tamás a mai konferencia egyik megálmodója és szervezője.

Mérnök és közgazdász diplomáimmal a zsebemben nem lenne helyes, ha a szociális munka szakmai irányairól kezdenék beszélni. Erre itt vannak a szakmabeliek, a konferencia kiváló előadói. Csupán a szociális rendszerünk három pillérről szeretnék szólni egy-egy mondatot. Azokról, amelyek elnökként számomra fontosak, s talán nemzedékről nemzedékre továbbviszik a zsidó gondoskodás tradícióit.

Az első pillér szerint munkánkban fontos, hogy ne tegyünk különbséget ember és ember között, azaz nincs érdemtelen és támogatásra érdemes személy, csak a rászorultság mértéke a fontos – ami persze nem kizárólag a jövedelmi viszonyokról szól.

A második pillér szerint a segítés egyik célja a közösség fejlesztése. Azaz a támogatásokat nem kizárólag igazságos disztribúcióval, hanem a támogatottaknak a zsidó közösséghez való kapcsolódásától is függően kell meghatározni. A rendszernek segítenie kell – mintegy katalizátorként – bekapcsolódásukat a közösség aktivitásaiba.

S a harmadik pillér egy fontos szervezeti meggondolásról szól. A MAZS-t, a Budapesti Zsidó Hitközség (BZSH) Szociális Osztályát és a Mazsihisz Közösségi Szolgálatát a jövőben egy rendszerbe kell szervezni. Megszüntetve a redundanciákat, közös és egységes szemléletű munkára alapozva a jövőt.

A ma kezdődő pécsi szociális konferencia reményeim szerint megerősíti e pilléreket és hozzájárul egy korszerű, 21. századi zsidó szociális háló kialakításához. Ehhez a munkához kívánok mindannyiótoknak eredményes tanácskozást!

mazsihisz icon
Szeretnél értesülni új hírekről? Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy mindig friss híreket kapjon!

Ezek is érdekelhetnek