Olvasnivalók az idei Ünnepi Könyvhétre

2019. Június 13. / 15:25


Olvasnivalók az idei Ünnepi Könyvhétre

Szerző: Kácsor Zsolt

2019. június 13. és 17. között 90. alkalommal rendezik meg az Ünnepi Könyvhetet, a kortárs magyar irodalom legnagyobb szabadtéri ünnepét. Összeállításunkban a zsidósággal, zsidó világgal kapcsolatos friss művek közül válogattunk.


Bölcsek és balgák – Ószövetségi bölcsességek. Lazi Kiadó, 184 oldal

A Bibliában számtalan, a mindennapi életünkkel kapcsolatos jó tanácsot, mindannyiunk számára megfontolandó útmutatást találunk. Kötetünkben az Ószövetség négy bölcsességi könyvéből (Példabeszédek, Prédikátor, Bölcsesség, Sirák fia) válogattunk tanulságos mondásokat, amelyek rámutatnak a balga és a bölcs ember jellemzőire. Miben különbözik a balga és a bölcs, hogyan viszonyul a többi emberhez, miképpen viselkedik megszokott és váratlan helyzetekben? A visszatérő legfőbb témák a bölcsesség dicsérete, óvás a balgaságtól, az igaz út megtalálása, ám ezek mellett sok egyéb kérdéskört is érintenek a kötetben található bölcsességmondások: élet és halál, mulandóság, férfi és asszony viszonya, barátok, boldog élet, valódi gazdagság, a szívünk és a beszédünk, viselkedésünk összhangja.

Browning, Christopher R.: Átlagemberek – A 101-es tartalékos rendőrzászlóalj és a végső megoldás Lengyelországban, fordította: Szekeres Gábor, K.U.K. Kiadó, 280 oldal 

A szerző a Washington állambeli Tacomában lévő Pacific Lutheran Egyetem professzora. Műve nem szokványos könyv a holokausztirodalomban: megdöbbentő beszámoló arról, hogyan vált egy középkorú, átlag németekből álló, ötszáz fős egység lengyel zsidók tízezreinek gyilkosává. A 101-es tartalékos rendőrzászlóalj rendőrei – akik katonai szolgálatra alkalmatlan, családos emberek voltak – 83 ezer lengyel állampolgár haláláért felelős. A tanulmány az egység 210 tagjának háborút követő kihallgatása során felvett jegyzőkönyveken és az ellenük készült vádiraton alapszik. Browning azt sugallja, hogy ezek az emberek nem engedelmességből vagy félelemből gyilkoltak, hanem karrierizmusból, alkalmazkodásból és meggyőződésből. E hiánypótló mű a holokauszt egy kevéssé ismert aspektusára vet fényt: arra, hogyan élték meg saját tetteiket olyan elkövetők, akiknek gyilkossá válása semmilyen szempontból nem volt szükségszerű.

Dénes Iván Zoltán (szerk.): Magyar-zsidó identitásminták, Ráció Kiadó, 268 oldal

A könyv két kivételes teljesítményű magyar-zsidó tudós, Alexander Bernát filozófus (1850–1927) és Marczali Henrik történész (1856–1940) tevékenységét és magyar-zsidó önazonosságát közelíti meg, esettanulmányokkal alkotva viszonyítási keretet az értelmezésükhöz. A vizsgált magyar-zsidó identitásminták feldolgozása során – szerzők és szerkesztő – el kívánták kerülni az esszencializmust, a közösségi metafizikát, azt tehát, hogy valamilyen tértől és időtől független kollektív lényeget feltételezzenek, és azt illusztrálják: az asszimiláció apologetikáját, kritikátlan eszményítését, továbbá az ortodox visszahatás idealizálását és ahistorikus projekcióját. Továbbá azt, hogy a Soát és a cionizmust vetítsék vissza az asszimilációs eszmére, s a magyar-zsidó identitás mintáinak vizsgált változataira.

Heller Ágnes: A Múlt és Jövőben /30/90, Múlt és Jövő Kiadó

A kötet a Múlt és Jövőben megjelent esszéket, nem tervezetten azt a 30 évet – a rendszerváltás korát – foglalja regénybe, ahol ezek az írások megszülettek. Mégpedig nem a percéletű mai kocsma, a politika szempontjából, hanem az időtálló gondolkodás sodrában a szellemi diskurzus nyomot hagyó vonulatát domborítja ki, egy nagy filozófus témaválasztásaiban és reagálásaiban. 

Heller Ágnes-ünnep /90. Múlt és Jövő Kiadó

A világhírű filozófust a 90. születésnapja alkalmából köszöntik barátai, tanítványai, tisztelői. A kötetben Steve Ascheim,  Slomo Avineri, BárdKároly, Bitó László, Dalos György, Fehér László, Ferge Zsuzsa, Gyenge Zoltán, Hidvégi Máté, Hirschmann Niszán, Kelemen Gábor, Kerényi Norbert, Konrád György, Kornis Mihály, Lángh Júlia, Ludassy Mária, Márkus György, Romsics Ignác, Szelényi Iván, Széplaky Gerda, Tatár György,  Tordai Zádor, Ungvári Tamás, Ungváry Rudolf, Vajda Mihály és Vajda Júlia, Vitányi Iván, Voigt Vilmos, Weiss János, Yirmiyahu Yovel és Zsoldos Sándor írásai olvashatók.

Löw Immánuel válogatott művei II. – Fényszóró drágakövek, Scolar Kiadó

Bár Löw Immánuel legendás szegedi főrabbi Mineralien der Juden című, a zsidók ásványainak művelődéstörténetét ismertető kézirata a holokausztban megsemmisült, a korábbi években a mű egyes fejezetei a világban elszórva megjelentek. A Löw Immánuel válogatott művei könyvsorozat második kötetében első alkalommal olvashatók magyarul a nagy mű megmaradt fejezetei.

Novák Attila – Shiri Zsuzsa: Magyar emlékek Izraelben, Antall József Tudásközpont , 272 oldal

A Magyar emlékek Izraelben című kötet azokat az izraeli történelmi eseményeket, társadalmi csoportokat, településeket, keresztény emlékhelyeket, kulturális nyomokat mutatja be, amelyek Magyarországról, sőt a történelmi ország területéről eredtek, és a Közel-Keleten, Izraelben vertek gyökeret. Mert nemcsak egyes magyar ajkú és kultúrájú emberek alijáztak, tértek meg őshazájukba, a zsidó államba, hanem teljes magyar haszid vagy pionír közösségek is, írók, költők, zenészek, építészek nemzedékei, akik mind-mind saját arcukra akarták formálni új hazájukat, s ez többé-kevésbé sikerült is nekik. Ezt a "magyar arcot" keresték, találták meg és mutatják be a kötet szerzői.

Pető Andrea: Láthatatlan elkövetők – Nők a magyarországi nyilas mozgalomban, Jaffa Kiadó, 304 oldal

A kötet a budapesti népbíróság egyik legelső ügyének, Dely Piroska esetének krimiszerűen izgalmas elemzésén keresztül ad képet a második világháborút követő igazságszolgáltatás természetéről, valamint a nők szélsőséges radikális politikai mozgalmakban való részvételéről, részletesen szólva a nők elkövetővé válásáról, valamint a háború utáni emlékezetük kialakulásáról. A női elkövetők eddig láthatatlanok voltak a történetírásban éppúgy, mint a kollektív és az egyéni emlékezetben. A kötet elemzi a magyarországi szélsőjobboldali női politizálás okait, motivációit, formáját, fényképeit és főbb személyiségeinek életútját.

Ungvári Tamás: A Gólem és a prágai rabbi, Scolar Kiadó, 251 oldal

Gólem - az anyagból gyúrt csodálatos lény számos alakban jelent meg az európai és a közel-keleti történelemben: hol szörnyetegként, hol emberbarát óriásként aszerint, miként ítélték meg teremtőjét, az istenfélő vagy gonosz rabbit. A Gólem-történet jellegében apokrif, kánonon kívüli legenda, melynek magvában ott rejlik számos teremtéstörténet. Ungvári professzor e legendakör eredetét és továbbélését, illetve a teremtés, alkotás lényegét magyarázza, felhasználva ehhez az okkultizmus és a kabbala vonatkozó ismereteit. Ungvári kultúrtörténete mágikus, misztikus utazás a földön túli dolgok világába.

Ujváry Gábor: Hóman Bálint és népbírósági pere, Ráció kiadó

2015-ben  a Fővárosi Törvényszék hatályon kívül helyezte a Hóman Bálinttal szembeni népbírósági ítéleteket és felmentette a volt minisztert a vádak alól. A sikeres perújítás egy újabb történész-, és társadalmi vitát robbantott ki a világháborús magyar múlt jelenbeli értékeléséről.

mazsihisz icon
Szeretnél értesülni új hírekről? Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy mindig friss híreket kapjon!

Ezek is érdekelhetnek

Kommentek