Szerdócz Ervin: A Tóra példát ad a férjnek a feleségéhez való ragaszkodásából

2022. November 17. / 09:46


Szerdócz Ervin: A Tóra példát ad a férjnek a feleségéhez való ragaszkodásából

– Sára jelentette a világosságot férjének, ő irányította lépteit. Az első kedvesség a nő iránt a világon magától Istentől származott. Vannak házaspárok, amelyek tíz évig élnek gyermektelenül, majd emiatt elválnak egymástól. Sára és Ábrahám ennél hosszabb ideig élt gyermekáldás nélkül, mégsem váltak el egymástól – írja az e szombati hetiszakaszunk, a Hájé Szárá kapcsán az újpesti főrabbi.

„És meghalt Sára Kirjat-Árbában, vagyis Hebronban...”
(I. M. 23/2.)

Meghalt az első Ősanya. Meghalt Sára, az asszony, akinek péntek este gyújtott gyertyái égtek a következő Szombatig és akinek ünnepi kalácsai frissek maradtak a következő Szombatig. 

Sára volt az első asszony, akire vonatkozik az Írás: „Ezért (értsd: Sáráért) a férfi elhagyja atyját és anyját és ragaszkodik feleségéhez és egy testté lesznek.” (I.M.2/24.) 

„Sem a nap, sem a hold, sem a csillagok nem tudták boldoggá tenni Ábrahámot. Sötét van – mondta az első ősapa –, sötét van, nem látok, egyedül vagyok. Az első világosság akkor tűnt fel előtte, amikor az Úr neki rendelte Sárát”. 

Sára jelentette a világosságot férjének, Ő irányította lépteit. Ezért mondta Isten Ábrahámnak: „Mindenben, amit mond neked Sára, hallgass az ő szavára…” (I.M. 21/12.) 

Ábrahám hallgatott felesége szavára, amikor azt mondta: „Kergesd el ezt a szolgálót és fiát…” (uo.10.) Eltávolította házából Hágárt, az ágyasát, aki Ismaelt szülte neki, pedig „a dolog nagyon bántotta a fia miatt.” (uo.11.) De akkor megszólalt az égi hang és azt mondta Isten: 

„Azt, aki ellen a feleséged ellenszenvet tanúsít, távolítsd el a házadból! Tiszteld az asszonyod, mert csak miatta van áldás rajtad és házadon!” (Beresit Rabba 42.)

Simon ben Eleázár rabbi mondta: Amikor a nőről van szó, Isten hatalma is kedvességé finomul. Ádámról úgy szól az Írás, hogy Isten megteremtette (vajicer), Évát ellenben felépítette (vajiven), tehát formálta gyöngéden,  mennyei művészettel alakította. 

Ádámot megfogta (vajikach) és úgy helyezte el az Éden kertjében. Éváról ellenben az van írva, hogy odavitte (vajiviecho) a férfihez. Odavitte, kísérte, bátorította. Az első kedvesség a nő iránt a világon magától Istentől származott. Jehuda rabbi mondta erre: Ez így van, de valóban Sárára, Ábrahám feleségére érvényes.” (Szanhedrin 100b)

Az ideális Ábrahám-Sára kapcsolatnak volt egy „szépséghibája”: „…felesége nem szült neki gyermeket….” (I. M.16/1), … nem teljesítették a „szaporodjatok és sokasodjatok” (I. M. 1/28.) parancsát. Házaspárok, amelyek tíz éve élnek gyermektelenül, elválnak egymástól. Sára és Ábrahám ennél hosszabb ideig élt gyermekáldás nélkül, mégsem váltak el egymástól.

Rabbi Simon ben Johájt felkereste egy pár, hogy válassza el őket, mivel tíz év házasság után nem született gyermekük. A rabbi így szólt hozzájuk:

– Életetekre mondom: miként társak voltatok evésben és ivásban, ugyanúgy nem fogtok elválni, csak evéssel és ivással. 

A pár távozott és nagy lakomát csaptak és az elegendőnél sokkal többet ittak. Ekkor a férj azt mondta a feleségének: 

– Vegyél minden értékes dolgot, amit találsz a házamban, és vidd azokat apád házába.

De mit tett a felesége? Miután férj elaludt, az asszony odarendelte szolgáit és szolgálónőit, s ezt mondta nekik:

– Tegyétek a férjemet az ágyra és vigyétek apám házába!

Éjszaka a férj felriadt álmából, és mikor elpárolgott a bor hatása belőle, így szólt az asszonyhoz:

– Hová kerültem?

Az asszony így válaszolt:

– Apám házában vagy.

– Mi dolgom van nekem apád házában? – kérdezte a férfi.

– Hát nem azt mondtad nekem tegnap éjjel – válaszolta a nő –, hogy vegyél minden értékes dolgot, amit találsz a házamban, és vidd azokat apád házába? Nincs nekem értékesebb az egész világon nálad! 

Elmentek újra Rabbi Simon ben Johájhoz, aki imádkozott értük, az ima  meghallgatásra talált, és lett gyermekük”. (Jevamot 64a)

Történt Szaploncán, hogy a zsidó újév első napján a zsidók hazafelé tartottak az imaházból, köztük – áthatva a „rettenetes nap” szentségétől – az a Josef Meir, aki aznap az istentiszteleten a prófétai szakaszt olvasta Hannáról, a meddő asszonyról, akin Isten megkegyelmezett.

A csoport elhaladt egy nő mellett, aki az utca porában ült zokogva. Josef Meir, aki a sor végén haladt, megállt és életében először egy asszony könnyes szemébe nézett. És ő, aki máskor a hangját is alig hallatta, megszólította az asszonyt, ami megállásra késztette a többieket is. 

– Miért sírsz, lányom? – kérdezte szelíden. 

Az asszony, aki nem ismerte őt, kifakadt: 

– Rebe, tíz éve vagyok férjnél, de nem szültem gyereket a férjemnek! El akar válni tőlem! Mi lesz velem, Rebe? Kegyelmezzen rajtam, imádkozzon értem, Rebe!

Josef Meir nem tiltakozott, hogy az asszony rabbinak szólította. 

– Menj haza, lányom! – mondta az asszonynak. – A Kegyelmes Isten látja könnyeid őszinteségét. De ha nem, én majd beszélek Vele.

Az emberek, akik jelen voltak, elnémultak mind. Ott álltak és nézték Josef Meirt és nem ismertek rá. Abban, ami történt, volt valami misztikus és szokatlan. 

Majd jött a Sávuót, és a szaploncai zsidók mentek a feldíszített imaházba ünnepelni, imát mondani a sok jóért, amivel Isten ellátja a világot. Az ima még nem kezdődött el, amikor kicsapódott az imaház ajtaja és egy idegen, kaftános zsidó lépett be sietve. Körülnézett, majd odament Josef Meirhez és leborult lábai előtt:

– Rebe! Csoda történt! Fiam született, ahogy azt megígérted feleségemnek!

Josef Meir egy pillanat alatt  Szaplonca rabbija lett. Sorsa akkor fordult jóra, amikor a falu módos embere, ráv Duvid Basch hozzáadta lányát, aki özvegyasszony volt, és idősebb a rabbinál. 

Ráv Joszef Meir Weissből csodarabbi lett. Jöttek hozzá meddő asszonyok, hogy imádkozzon értük. A rabbi imádkozott és kámeát adott kezükbe. Megszólította a félelmetes és kegyelmes Istent, és könyörgött a nevükben: engedje, hogy anyák lehessenek. És megtörtént a megannyi csoda. Sok meddő asszony rövidesen anya lett. 

Különös, hogy rabbi Joszef Meir Weisnek nem született gyermeke a feleségétől. 

Viszont ő nem vált el az asszonyától.

mazsihisz icon
Szeretnél értesülni új hírekről? Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy mindig friss híreket kapjon!

Ezek is érdekelhetnek