A nők előbb látják, hol kell segíteni: 30 éves lett a magyar WIZO

2022. November 18. / 11:39


A nők előbb látják, hol kell segíteni: 30 éves lett a magyar WIZO

Szerző: Kácsor Zsolt

Tegnap ünnepelte az 1992-es újjáalakulásának 30. évfordulóját a WIZO Hungary Egyesület, az ünnepséget a Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány (MAZSÖK) székházában tartották. A MAZSÖK – a Magyarországi Cionista Szövetség mellett – a zsidó nőszervezet egyik fő támogatója. A rendezvényen Memon Katalin elnök köszöntötte a résztvevőket.

A mintegy 50 országban jelen lévő, s 250 ezer tagot számláló WIZO (Women's International Zionist Organization – Nemzetközi Cionista Nőszervezet) története több mint 100 évre nyúlik vissza. A szervezetnek tagja a magyar WIZO Hungary Egyesület is, amelyet 1992-ben alapítottak újjá. 

Az elmúlt három évtizedben elnöke volt Hahn Veronika, Vadas Vera, Simon Erzsébet, Lanc Éva és Köves Kata, míg az elmúlt két évben Memon Katalin vette át az egyesület vezetését.

WIZO_30 (2).jpg

Mint az a WIZO Hungary Egyesület honlapján olvasható: „az 1920-ban alapított és 1992-től újjáalakult, azóta folyamatosan működő nőszervezetünk fő célja a rászorultak segítése. Ennek jegyében támogatjuk származásra, vallásra tekintet nélkül mentálisan, fizikailag és egzisztenciálisan rászorult embertársainkat, különös tekintettel a holokauszttúlélők generációira és a gyermekeikre, hiszen a múltból táplálkozva dolgozunk a jövőért. Betegeket, időseket látogatunk. Nélkülözőket és fogyatékosokat, valamint két gyermekintézményt támogatunk”.

WIZO_30 (4).jpgSzabó György, a MAZSÖK elnöke az ajándékokkal

A tegnapi ünnepségen mintegy 40-50 egyesületi tag gyűlt össze, s jelen volt Szerdócz Ervin újpesti főrabbi, valamint Szabó György, a MAZSÖK elnöke is, aki ajándék gyanánt a Szenes Hanna életéről készült képregénnyekkel érkezett a születésnapra. 

Az alábbiakban Memon Katalin tegnap elhangzott, ünnepi köszöntőjét közöljük.

Memmon.jpgMemon Katalin

„A nők hamarabb ismerik fel a szegényt, mint a férfi. Előbb látják, hol kell segíteni!”

Kedves vendégeink, kedves WIZO-tagok! Örülök, hogy itt vagyunk, hogy itt lehetünk! Mindenkit szeretettel köszöntök.

Zsidó szokás szerint mondjunk áldást erre az ünnepi alkalomra: „Áldott legyen az Örökkévaló, Örök Istenünk, aki megteremtett, életben tartott és megengedte, hogy megélhetjük a mai napot!” 

A Talmudban olvashatjuk rabbi Simon ben Lévitől: aki nem lett tanult 20 éves korára, aki nem lett gazdag 30 éves korára és nem vált bölccsé 40 éves korára, az nem sokat várhat már jövőjétől. 

A WIZO Hungary Egyesület 30 éves folyamatos működését ünnepeljük a mai napon. Mire a WIZO Hungary Egyesület 20 éves lett, már megtanulta, hogyan valósítsa meg céljait, hogyan támogathatja leghatékonyabban az időseket, betegeket, holokauszttúlélőket, vagyis azokat, akik bármilyen formában segítségre szorulnak, hogyan erősítheti a szociális és kulturális kapcsolatait, hogyan valósíthatja meg céljait, együttműködve a külföldi WIZO-testvérszervezetekkel. 

Idén 30 évesek lettünk, és gazdagabbak tapasztalatokban. Meg kell említenem, hogy az utolsó két év is tovább gazdagított bennünket a tapasztalatok terén, mert megtanultuk, hogyan éljünk bezárva, mégis együtt. Úgy érzem, hogy nemcsak az iskolák, hanem az élet maga adja az élethosszig tartó tanulás – a lifelong learning – lehetőségét. 

Mondjunk köszönetet a korábbi elnökasszonyoknak. Köszönet Hahn Veronikának, Vadas Verának, Simon Erzsébetnek, Lanc Évának és Köves Katának az első 28 év sikeres vezetéséért. Megtettek mindent, hogy a WIZO Hungary Egyesületet működőképessé tegyék, hogy közösségünket egybetartsák, hogy programjaikkal ismerté és elismerté tegyék. 

Hogy mi lesz tíz év múlva, amikor az egyesület 40 éves lesz? Nem tudom. Simon ben Lévi előbb idézett szavai szerint bölcsebbek leszünk, bölcsebbeknek kell lennünk. 

Kétezer éve fogalmazták meg a mester rabbik a következőket: „Istennek helyettesei vannak a földi életben, akik az Ő jóságát és szeretetét képviselik az emberek között. Tudjátok-e, kik az Úr helyettesei, kik épp úgy tudnak vigyázni, épp úgy tudnak szeretni és úgy tudnak segíteni, mint Ő? A nők!”

Majd így folytatódik a rabbik gondolata: „A nők hamarabb ismerik fel a szegényt, mint a férfi. Előbb látják, hol kell segíteni!”

A WIZO Hungary Egyesület a magyarországi zsidó nők szervezete. Mint „női szervezet” tagja, érzem és tudom, hogy szervezetünk két alappillére: felismerni a szegényt és meglátni, hol kell segíteni.

Az eltelt 30 év tapasztalatára építve, és a jelenlegi helyzetben az egyesület céljainak ezután még nagyobb felelősségtudattal kell eleget tettünk. Továbbra is kiemelt hangsúlyt kell, hogy kapjanak szociális célkitűzéseink. Számon kell tartanunk a rászorultakat és lehetőségeink szerint még nagyobb odafigyeléssel kell támogatnunk őket. 

A holokauszt óta 78 év telt el. Az életben lévő túlélők lelki és anyagi segítségre szorulnak, ahogy a magányos idősek és betegek is. Gondolnunk kell a holokauszt utáni második generációra is, hiszen magukban hordozzák, magunkban hordozzuk a szülők traumáit. Fókuszban kell tartanunk a rászoruló gyermekeket és családjaikat. Ezek eseti anyagi támogatásáért mindent el kell követnünk. 

Engedjétek meg, hogy újból a Talmudból idézzek: „Rabbi Eliezer mondta: „az asszony bölcsessége a rokka!” Mire utal Rabbi Eliezer? Arra, hogy munkából nyert tapasztalatból tanulhatunk. Csak megvalósult eredményeinktől lehetünk bölcsebbek, érzékenyebbek, sikeresebbek. 

Megemlítenék néhányat a már megvalósult tevékenységünkből. 

Néhány hónapja látogatjuk az újpesti Izrael Sela otthont. Ajándékokat vittünk, leültünk egy asztalhoz az otthon gyermeklelkületű felnőtt lakóival. Nem csak az ajándék okozott nekik örömöt, hanem személyes jelenlétünk, odafigyelésünk, amely lebontotta az üvegfalat, mely mögött élni kényszerülnek. Szeretetéhségük mérhetetlen. 

Voltunk a Benjamin óvodában. Láttuk, hogy a következő generáció jó kezekben van, méltó és megfelelő környezetben, hagyományaink szerint nevelkednek. Ajándékot vittünk oda is, de az igazi örömöt is azzal okoztuk, hogy megnéztük/meghallgattuk, hogyan táncolnak, énekelnek az ovisok. Megmutatták, hogy „ÁM ISRAEL HÁJ”, Izrael él és élni fog.

Segélyt vittünk egy Heves megyei faluba, ahol többségében hátrányos helyzetű roma családok élnek. Tapasztaltuk, hogy a kis segítség is óriási jelentőségű ott, ahol szinte már elviselhetetlen a nélkülözés…

Most engedjetek meg részemről valami személyeset. Amióta megtiszteltetek bizalmatokkal és engem választottatok a szervezet elnökének, úgy női, mint elnöki mivoltomból eredendően büszke vagyok, hogy szervezetünkben sikerült megerősíteni tagjaink között a személyes kapcsolatot. Ez – úgy érzem – nem formális gesztus, hanem valódi kapcsolat. Közös megbeszéléseink, ebédjeink, kirándulásaink alatt közelebb kerültünk egymáshoz. Ezzel a szokványos kapcsolattartásunkat speciálissá, barátivá tettük. Remélem, minden tagunk érzékeli és tudja, hogy az egyesület számára fontos. 

Mit is mondott „Rabbi Eliezer: „Az asszony bölcsessége a rokka!”

Nosza, kedves WIZO tagok!  Forogjon a rokka…. Gyarapodjon tudásunk, bölcsességünk, erősödjön munkabírásunk, bár ez utóbbi a mi korunkban komoly kihívás. Kérem a Jóteremtőt, hogy adjon nekünk egészséget és szerencsét, erőt és kitartást, hogy még sokáig foroghasson a WIZO rokkája.

Köszönetet szeretnék mondani a Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítványnak és a Magyarországi Cionista Szövetségnek, hogy lehetővé tették a 30 éves folyamatos működés megünneplését. A Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány lehetővé tette, hogy itt, ebben a csodálatos épületben ünnepeljünk. A Magyarországi Cionista Szövetség vezetősége pedig elfogadta projektpályázatunkat, így a már látható körülményeket tudtuk biztosítani az ünnepléshez.

Végül, de nem utolsósorban, a XX. zsoltár szövege parafrázisaként: Adja meg az Örökkévaló, amit szívünk óhajt, és minden szándékunkat teljesítse… Hadd ujjongjunk segítségében… És erre mondjunk áment! 
mazsihisz icon
Szeretnél értesülni új hírekről? Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy mindig friss híreket kapjon!

Ezek is érdekelhetnek