Heisler András: az OR-ZSE új kihívások és fenntartói elvárások előtt áll

2022. Szeptember 06. / 08:09


Heisler András: az OR-ZSE új kihívások és fenntartói elvárások előtt áll

A hétfő reggeli ima után ünnepélyes keretek között tartották meg tegnap az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem 2022-23-as tanévének megnyitóját. Beszédet mondtak dr. Balázs Gábor és dr. Biró Tamás rektorhelyettesek, dr. Gábor György professzor, a Doktori Iskola vezetője, valamint Vajda Mihály filozófus. Az egyetemet fenntartó Mazsihisz nevében a megjelentekhez a Szövetség elnöke, Heisler András szólt, akinek beszédét az alábbiakban közöljük. 

A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége, mint az egyetem fenntartója nevében tisztelettel köszöntöm önöket az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem évnyitóján. Európa legrégebbi zsidó felsőoktatási intézménye 1877 óta működik, 2000-től már állami akkreditációval bíró egyetemként. Köszönet az intézmény korábbi vezetőinek, Scheiber Sándornak, Schweitzer Józsefnek, Schöner Alfrédnak és Vajda Károlynak, hogy a holokauszt utáni korszakban a folyamatosságot és a fejlődést biztosították.

Egyetemünk vallási jellege a rabbinikus zsidóság neológ hagyományait követi, ami a hagyománynak és a haladásnak egyidejű vállalásában, a társadalmi és kulturális fejlődés modernitásának elfogadásában ölt testet.

A Mazsihiszt alkotó hitközségek többsége – köztük a legnagyobb, a Budapesti Zsidó Hitközség (BZSH) is – a neológ irányzatot képviseli, maga a Szövetség közjogilag az állam által „bevett” egyház. Alapszabályunkat 2020-ban módosítottuk és a rendszerváltáskor megfogalmazott Sulchan Aruch szerepét korrigáltuk. A Sulchan Aruch kizárólagossága helyett taghitközségeink jogot kaptak arra, hogy meghatározzák saját vallási irányzatukat a Tóra, a Misné Tóra, a Sulchan Aruch és a Döntvényirodalom-Kommentárok keretei között. A közgyűlési döntés emblematikus kifejeződése a „Változó világra nyitott zsidóság" szlogenünknek, ami nem nélkülözi a történelmi előzményeket.

Az egyetemünktől elköszönő rektorunk is megszállottan hitt a neológia jövőjében, és tehetségéhez mérten mindent megtett e jövőért. Az egyetemet a neológia zászlóshajójaként vizionálta. 2018-tól professzor dr. Vajda Károly volt az első világi személy az OR-ZSE élén.

Az új vezetés hitelességéhez és elkötelezettségéhez sem férhet kétség. Dr. Balázs Gábor és dr. Biró Tamás az OR-ZSE rektorhelyetteseiként a neológ hagyományokat tisztelik. Tudásuk megkérdőjelezhetetlen, s most mindketten bizonyíthatják alkalmasságukat. Kérek mindenkit, tanárokat, professzorokat és diákokat, segítsenek nekik! 

Külön kell szólnom a Doktori Iskoláról, amelynek működése és tudományos munkája az egyetemünkhöz ezer szállal kötődő dr. Gábor György professzor vezetésével fog megújulni. A Doktori Iskola továbbra is az egyetem egyik legfontosabb, nagy önállósággal rendelkező intézménye, az egyetem tudományos arculatának legfőbb hordozója.

Maga a rektori pozíció egyelőre betöltetlen marad, ami más egyetemek életében sem példátlan. A vezetési feladatokat az egyetem két rektorhelyettese, dr. Balázs Gábor általános rektorhelyettes és dr. Biró Tamás tudományos rektorhelyettes látja el, így az egyetem zavartalan működését a fenntartó Mazsihisz biztosítottnak látja. A Szervezeti és Működési Szabályzatban (SZMSZ) meghatározott rektori funkciókat az általános rektorhelyettes tölti be. E funkciókat a volt rektor formálisan, írásban is átadta számára.

Tisztelt egyetemi polgárok! Az OR-ZSE mindenképpen új kihívások előtt áll és új fenntartói elvárásokat kell teljesítenie. Tovább kell lépni a nemzetközi kapcsolatok fejlesztésben, szoros funkcionális kapcsolatot kell kialakítani a budapesti zsidó iskolákkal, biztosítani kell a judaisztikai tanárok képzését, az akkreditációnak való megfelelést és a legnemesebb zsidó és intézményi hagyományokat követve meg kell találniuk a válaszokat a 21. század tudományos és oktatási kihívásaira.

Az egyetem mindennapjaiban a judaisztika alapszakon és a zsidó kultúratörténet mesterszakon zajló oktató-, és a Doktori Iskolában folyó kutatómunkának egyaránt a tudomány pillérén kell nyugodnia. Az egyetem vallási élettel összefüggő szakjainál (rabbihelyettes, rabbi, liturgia és zsidó kántor szakok) a tudomány, a tanítás és a tanulás tevékenységét össze kell kapcsolni az istentiszteletek közösségépítő szolgálatával. A felekezeti szociális munkás és az egyházi/felekezeti közösségszervező alapképzési szakoknál pedig fenntartói elvárás a zsidó közösséghez való szorosabb kapcsolódás megteremtése. 

A hagyományos zsidó közgondolkodás az emberi életet a tudásban és a jámborságban való folytonos megfelelésben méri. Az OR-ZSE várja falai közé a tudásukat elmélyíteni, embertársaikat szolgálni kívánókat, függetlenül azok vallási hovatartozásától, származásától, szociális viszonyaitól. 

Az egyetem egész közössége büszke lehet arra, hogy hozzájárul a társadalmi mobilitáshoz és kiveszi részét a társadalmi felelősségvállalásból. A Doktori Iskolán belül folyó tudományos munkával kapcsolatos folyamatos elvárásunk a vallástudomány rendszerváltás utáni akadémiai presztízsének visszaszerzése. 

Gazdasági területen az egyetem működésének komplett átvilágítását kezdeményezi a Mazsihisz menedzsmentje, különös tekintettel az állami források késedelmes beérkezésére és a Mazsihisz által nyújtott áthidaló kölcsönök felhasználására.

Minden okunk megvan rá, hogy dr. Balázs Gábor és dr. Biró Tamás rektorhelyettesek, valamint dr. Gábor György professzor, a Doktori Iskola vezetője tudására és szakmai kompetenciájára bízzuk egyetemünk vezetését. Mindezen feladatok ellátásához kívánok kovidmentes szemesztereket, újra európai békét, sok kitartást, szorgalmat és egészséget. 

A Mazsihisz erejéhez mérten a továbbiakban is mindent megtesz az egyetem működéséhez szükséges feltételek biztosításához. Nem lesz könnyű évünk, elég csak a képtelen energetikai helyzetre gondolni – de az új vezetés teljes bizalmunkat élvezi.

Heisler András
a Mazsihisz elnöke

 

mazsihisz icon
Szeretnél értesülni új hírekről? Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy mindig friss híreket kapjon!

Ezek is érdekelhetnek