KÖZÖSSÉG ÁLL MÖGÖTTÜNK
KÉRJÜK, TÁMOGASSA IDÉN IS A MAZSIHISZT!

TUDNIVALÓK

Kérjük, támogassa idén is adója egyházi 1%-ával a Magyarországi Zsidó Hitközségek mukáját,
a szabad és modern, magyar zsidó közösséget!
Hogyan ajánlhatja fel adója egyházi 1%-át a Magyarországi Zsidó
hitközöségek szövetsége számára?

Töltse ki a 18EGYSZA nyilatkozatot (Technikai számunk: 0358) az online kitöltő segítségével az e-SZJA webes felületen vagy az ÁNYK keretprogram segítségével

Véglegesítse és küldje be az adóbevallását!

Töltse ki és nyomtassa ki az 1%-os nyilatkozatot

Tegye a nyilatkozatot egy borítékba

Címezze meg a borítékot a lakcíme szerinti NAV-irodába. A feladónál tüntesse fel nevét és címe mellett adóazonosító jelét is

Zárja le a borítékot, és írja alá a boríték hátulján keresztben, a ragasztáson átnyúlóan

Adja fel a borítékot postán!

Töltse le és nyomtassa ki az 1%-os nyilatkozatot

Tegye a nyilatkozatot egy borítékba

Írja rá a borítékra a nevét, lakcímét, és adóazonosító jelét is

Zárja le a borítékot, és írja alá a boríték hátulján keresztben, a ragasztáson átnyúlóan

Vigye be a borítékot a lakcíme szerinti NAV-irodába.

GYAKORI KÉRDÉSEK

Az 1+1 %-os felajánlásáról – függetlenül attól, hogy a 2018-as személyi jövedelemadó-bevallását hogyan nyújtja be - a bevallással együtt vagy akár attól elkülönülten is rendelkezhet.

MEDDIG KELL LEADNI A RENDELKEZŐ NYILATKOZATOKAT?

MÁJUS 10. PÉNTEK

Ha a munkáltatójának adja le az adóbevallását, eddig a napig kell az 1%-os felajánlását tartalmazó borítékot eljuttatnia a munkáltatójához.

MÁJUS 20. HÉTFŐ

Az szja-bevallás beérkezésének végső határideje. FONTOS: Ez nem a beküldési határidő, hanem eddig a napig meg is kell érkeznie nyilatkozatának a NAV-hoz.

MIÉRT A MAGYARORSZÁGI ZSIDÓ HITKÖZSÉGEK SZÖVETSÉGÉNEK AJÁNLJA AZ EGYHÁZAKNAK ADHATÓ 1%-ÁT?

Közösség áll mögöttünk – Támogassuk együtt a Mazsihiszt! Magánszemélyként idén is dönthetünk úgy, hogy a megfizetett adónk 1 százalékát felajánljuk egy technikai számmal rendelkező egyháznak. Kérjük, hogy adójuk egyházi 1 százalékával támogassák munkánkat, és segítsenek abban, hogy együtt alakíthassuk közös jövőnket! Technikai számunk: 0358!

A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (Mazsihisz) a legnagyobb hazai zsidó közösséget képviselő történelmi egyház, amely azt vallja, hogy magyarnak és zsidónak lenni: közös érték. Büszkék vagyunk magyarságunkra és zsidóságunkra, évezredes történelmi, vallási és kulturális gyökereinkre, valamint azokra a nagy magyar zsidó elődeinkre, világhírű tudósokra, művészekre és sportolókra, akik tevékenységükkel hozzájárultak hazánk hírnevéhez szerte a világban.

Szövetségünk minden magyar zsidó második otthona kíván lenni: számítunk a zsinagógákba rendszeresen járókra, s azokra is, akik ritkábban látogatnak el templomainkba. Örömmel tapasztaljuk, hogy hatalmas érdeklődés fogadja az évente rendszeresen megrendezett kulturális és művészeti rendezvényeinket. Ez többek között annak bizonyítéka, hogy közösségünk nagyon sok jó barátra, lelkes szimpatizánsra számíthat a magyar társadalomban.

Feladatunk, hogy minden érdeklődő számára elérhetővé tegyük a zsidó vallás, történelem és hagyomány tanulmányozását, valamint magas színvonalon működtessük széles intézményhálózatunkat a vallás, a kultúra, az oktatás, a szociális gondoskodás, a zsidó közélet

terén. Közös magyarországi jövőnk építése érdekében együttműködünk civil szervezetekkel, a többi egyházzal és hazai zsidó közösségekkel. Szoros kapcsolatot ápolunk Izraellel és a nemzetközi zsidó világ fontos intézményeivel, szervezeteivel. Hiszünk abban a talmudi tanításban, miszerint „erőd a tág közösség, szellemed az egyéni tehetség”, mert tudjuk: közösség áll mögöttünk.

Az önök segítségével az elmúlt években iskolákat és kórházakat támogattunk, zsinagógákat újítottunk föl vidéken és Budapesten, fejlesztettük az oktatási intézményeinket óvodától egyetemig, nagy sikerű kulturális fesztiválokat, konferenciákat és ökumenikus vallási rendezvénysorozatokat rendeztünk, állami forrásból korszerűsítettük szeretetkórházunkat. Folyamatosan képviseljük a hazai zsidó

közösséget a legfontosabb zsidó világszervezetekben, rendszeresen felszólalunk a kirekesztés és az antiszemitizmus új formái ellen, elkötelezetten és elvszerűen hallatjuk hangunkat történelemhamisító törekvésekkel szemben. Ez az a közösségi munka, amelyet vallási

és társadalmi küldetésünk szerint folytatnunk kell. Ahhoz, hogy továbbra is a tőlünk elvárható, magas szinten dolgozhassunk önökért, szükségünk van a támogatásukra. Kérjük, hogy adójuk egyházi 1 százalékával támogassák munkánkat, és segítsenek abban, hogy együtt alakíthassuk közös jövőnket! Technikai számunk: 0358!

Hogyan segíthet még?

MAZS

Civil partnerünk a segítségben, a Magyarországi Zsidó Szociális Segély (MAZS) Alapítvány.
Adószám: 19664651-2-42

KÉRDÉSE VAN? MI VÁLTOZIK 2019-BEN?

2017-től a NAV sokak számára elkészíti az adóbevallás tervezetét, március 15-ig. A tervezetet mindenképpen ellenőrizze, és módosítsa ha szükséges – és egészítse ki 1%-os felajánlásával!

A 2018. ÉVBEN BENYÚJTOTT, BEVETT EGYHÁZ TECHNIKAI SZÁMÁRA SZÓLÓ NYILATKOZATÁT ÚJABB NYILATKOZAT BEADÁSÁIG, VAGY A NYILATKOZAT VISSZAVONÁSÁIG A 2018. ÉVET KÖVETŐ ÉVEKBEN IS FIGYELEMBE VESZI A NAV.A 2018. ÉVBEN TETT, MÓDOSÍTÁSIG VAGY VISSZAVONÁSIG FIGYELEMBE VEHETŐ EGYHÁZI NYILATKOZAT LEGKORÁBBAN A 2019. ÉVBEN MÓDOSÍTHATÓ VAGY VONHATÓ VISSZA.

Az Ön által véglegesített bevallásnak május 20-ig meg kell érkeznie a NAV-hoz.

MIT KELL TUDNIA, HA ÖNÁLLÓAN KÉSZÍTI EL AZ ADÓBEVALLÁSÁT?

Ha a NAV nem készít tervezetet az Ön számára, akkor adóbevallása elkészítésekor egyszerűen töltse ki a 18SZJA jelű lapot is!

MIT KELL TUDNIA, HA A MUNKÁLTATÓJA KÉSZÍTI EL AZ ADÓBEVALLÁSÁT?

2018-tól megszűnt a munkáltatói adómegállapítás, azonban a korábbi évek gyakorlatával egyezően a munkáltatója továbbra is összegyűjtheti az Ön 1+1 %-os nyilatkozatát. Amennyiben munkáltatója útján rendelkezik adója 1+1 %-áról, akkor azt részére legkésőbb 2018. május 10-éig lezárt borítékban leadva teheti meg. (Fontos, hogy a lezárt borítékon a leragasztás helyén, továbbá a kísérőjegyzéken rajta legyen az aláírása!)

MÁR BEADTAM AZ ADÓBEVALLÁSOM. UTÓLAG IS NYILATKOZHATOK AZ 1%-OMRÓL?

Igen, erre mindig van lehetősége! Töltse ki a 18EGYSZA jelű önálló nyomtatványt. Ha a munkáltató gyűjtötte össze az adóbevallását, rendelkezését május 10-ig leadhatja nekik. Ha közvetlenül a NAV-nak küldi, akkor május 20. a határidő a beérkezésre.

TEVÉKENYSÉGEINK

KORÁBBI ÉVEK

korabbi_evek_2018 korabbi_evek_2018
korabbi_evek_2018